Imprint


Konica Minolta Business Solutions Europe GmbHEuropaallee 17
30855 Langenhagen
Nemačka
 

Lokalni sud: Hanover, HRB 58272
VAT ID broj: DE 135 099 727
Poslovno mesto: Langenhagen
 

Menadžment: Keiji Okamoto
Odgovornost za sadržaj: Olaf Lorenz
 

Ove pravne informacije takođe važe za:
http://www.facebook.com/KonicaMinoltaEU
http://plus.google.com/b/114759570500245376293/114759570500245376293/posts
https://twitter.com/KonicaMinoltaEU
 

Telefon: +49-511-7404-0
Faks:     +49-511-741050
 

Pošaljite E-Mail
www.konicaminolta.eu