Konica Minolta

Srbija

  • српски

Giving Shape to Ideas

Pravila korištenja

Pravila i uslovi korišćenja

1. Definicija pravila i uslova korišćenja

Upotreba ove Internet-prezentacije i ponuđenih sadržaja i usluga dostupna je samo po ovde navedenim pravilima i pod ovde navedenim uslovima. Nakon pristupa Internet-prezentaciji ili bilo kojoj njenoj stranici, korisnik prihvata važenje ovih pravila i uslova korišćenja u njihovoj aktuelnoj verziji. Ukoliko korisnik ne prihvata pojedinačno pravilo ili sva pravila i uslove, korišćenje Internet-prezentacije mora biti prekinuto. Konica Minolta zadržava pravo izmene i ažuriranja ovih pravila i uslova u svakom trenutku i bez najave.

2. Ponuđene usluge

Konica Minolta nudi sadržaj i informacije na ovoj Internet-prezentaciji u komercijalne svrhe. Konica Minolta zadržava pravo obustave ili ograničenja funkcionisanja ove Internet-prezentacije i ne prihvata odgovornost za trajnu, neprekidnu ili nepromenljivu dostupnost ove Internet-prezentacije ili bilo kog njenog dela.

3. Domet upotrebe

Sadržaji i informacije na ovoj Internet-prezentaciji su za korisnikovu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne mogu biti preuzimani, kopirani, obrađivani ili distribuirani u komercijalne svrhe, sa jedinim izuzetkom onih sadržaja koji su ponuđeni upravo za preuzimanje i isključivo namenjeni toj svrsi. Korisnik može štampati delove ove Internet-prezentacije za ličnu upotrebu.

Konica Minolta eksplicitno izjavljuje sledeće:

    nad sadržajima ove Internet-prezentacije, to jest nad tekstom, slikama, ilustracijama, zvucima i izgledu, Konica Minolta ima autorsko pravo ili pravo svojine, ili su ti sadržaji na drugi način zaštićeni svojinskim propisima;
    nazivi proizvoda, brendovi i nazivi kompanija su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih držalaca.

Upotreba ovih sadržaja u bilo koju drugu svrhu izvan okvira namera kompanije Konica Minolta je zakonom zabranjena, osim u slučaju pisane saglasnosti od strane kompanije Konica Minolta.

4. Garancije, odgovornosti

Ova Internet-prezentacija odražava status informacija i tehnologije dostupnih u trenutku objavljivanja. Konica Minolta neće biti smatrana odgovornom za aktuelnost, tačnost ili kompletnost sadržaja, naročito kada se promene učinjene na Konica Minolta proizvodima ili na aplikacijama tih proizvoda mogu povremeno razlikovati od sadržaja ove Internet-prezentacije. Konica Minolta takođe ne može garantovati da sadržaj ovog sajta odgovara svrhama koje korisnik ima na umu. Konica Minolta i njeni zaposleni neće biti odgovorni za bilo koju štetu ili nedostatak, ma koje prirode, koju korisnik može pretrpeti tokom korišćenja ili u vezi sa korišćenjem ove Internet-prezentacije i njenih stranica. U slučaju kršenja bilo koje od osnovnih obaveza ovog sporazuma, važenje odgovornosti je ograničeno na tipične, predvidljive ugovorne štete. Ovo ograničenje ne važi u slučajevima u kojima je Konica Minolta odgovorna u potpunosti po važećim propisima, to jest u slučaju namere ili grube nepažnje, štete po život ili zdravlje, ili ličnih povreda usled neizvršenja dužnosti, ili odgovornosti na osnovu propisa o ispravnosti proizvoda.

5. Linkovi na druge Internet-stranice

U pojedinim delovima ove Internet-prezentacije nalaze se hiperlinkovi ka drugim Internet-stranicama sa dodatnim informacijama koje mogu biti od interesa korisniku. Klikom na link ka tim Internet-stranicama, korisnik napušta Konica Minolta Internet-prezentaciju. Konica Minolta nema nikakvog uticaja na sadašnje ili buduće sadržaje Internet-prezentacija koje su pod kontrolom trećih lica. Konica Minolta stoga ne može snositi odgovornost za sadržaje Internet-stranica trećih lica i nije odgovorna osim u slučaju da je Konica Minolta bila svesna ilegalnih sadržaja pre postavljanja tih linkova.

6. Obaveze korisnika

Korisnik ove Internet-prezentacije ima obavezu da se prilikom svake upotrebe Internet-prezentacije i ponuđenih usluga ponaša u skladu sa zakonom. Korisnik nije ovlašćen na upotrebu mehanizama, računarskih programa ili drugih sredstava koji bi, u kombinaciji sa ovom Internet-prezentacijom, mogli da prouzrokuju štetu ili oštećenja ove Internet-prezentacije. Ovo važi i za bilo koje voljno činjenje koje bi moglo prouzrokovati bezrazložno otežavanje ili oštećenje tehničke infrastrukture ove Internet-prezentacije.

7. Zaštita podataka

Ova Internet-prezentacija može biti posećivana i korišćena bez unošenja bilo kojih ličnih podataka.

Neki delovi ove Internet-prezentacije koji omogućuju preuzimanje informacija ili usluga mogu zahtevati da korisnici unesu lične podatke da bi koristili usluge ili da bi pristupili posebnim oblastima, ili da se registruju kao korisnici uz zaštitu lozinkom. U ovim slučajevima, Konica Minolta napominje sa kojom svrhom se podaci traže, kao i da li je unošenje podataka opciono ili obavezno za korišćenje predmetnih usluga.

Konica Minolta čuva i upotrebljava korisnikove lične podatke samo za konretnu svrhu koju je korisnik imao na umu, to jest sa kojom se saglasio. Upotreba ličnih podataka za bilo koju drugu svrhu je moguća samo ukoliko je to legalno. Svi korisnikovi podaci će biti čuvani kao poverljivi i smeju biti prosleđivani zaposlenima i saradnicima Konica Minolta samo ukoliko je to neophodno striktno za svrhu koju je korisnik imao na umu. Ovi podaci neće biti prosleđeni nijednom spoljnom trećem licu osim ukoliko je Konica Minolta pod zakonskom obavezom da to učini.

Na zahtev, Konica Minolta će korisniku obezbediti informacije o prikupljenim i pohranjenim ličnim podacima. Konica Minolta će ispraviti bilo koju netačnost podataka na zahtev korisnika. Korisnik može u bilo koje vreme opozvati saglasnost o korišćenju i pohranjivanju ličnih podataka i Konica Minolta će bez odlaganja izbrisati informacije po prijemu opoziva. U slučajevima gde je Konica Minolta obavezna da podatke čuva pohranjene određeni vremenski period, podaci će biti učinjeni nedostupnim.

8. Primena zakonodavstva i sudska nadležnost

U vezi sa upotrebom ove Internet-prezentacije i ovih pravila i uslova, primenjivaće se nemačko zakonodavstvo. U slučajevima gde je korisnik privredni subjekt ili pravno lice na koje se primenjuju javnopravni propisi, ili gde nadležni sud nije utvrđen, za sve sporove koji se odnose na korišćenje ove Internet-prezentacije ili na ova pravila i uslove biće nadležan sud u Hanoveru.