Digitalizujte svoju kancelariju

uz Konica Minoltu!

Tražite funkcionalnije, efikasno rešenje za upravljanje poslovnim podacima? Imamo jedinstvenu ponudu za Vas!


Konica Minolta svojim korisnicima pruža inovativno rešenje koje će u velikoj meri doprineti optimizaciji rada i povećanju efikasnosti poslovanja! Naša ponuda paketa digitalnih kancelarija nudi Vam takvu podršku koja će povećati funkcionalnost i pomoći u ostvarivanju organizacionih ciljeva uz produktivniji rad i optimizaciju korišćenja radnog vremena!

Paketi u okviru digitalne kancelarije predstavljaju unapred konfigurisana rešenja koja se bave najvažnijim elementima svakog poslovanja: uključuju rešenja za upravljanje dokumentima, upravljanje podacima, arhiviranje i pretraživanje sadržaja dokumenata i to preko jedinstvene tehnologije koja omogućava pristup sa bilo kog uređaja, u bilo koje vreme. Usredsredite se na Vašu organizaciju i dostizanje poslovnih ciljeva - smanjite bespotrebni manuelni rad i utrošeno vreme uz pomoć pametnih rešenja u okviru DIGITALNE KANCELARIJE!

Konica Minolta Vam nudi sledeće pakete usluga:

 

  • Osnovna digitalna kancelarija (Basic Digital Office)

  • Napredna digitalna kancelarija (Advanced Digital Office)

  • Profesionalna digitalna kancelarija (Professional Digital Office)


Svaki od ovih paketa je zamišljen tako da pokrije različite funkcionalnosti potrebne jednoj poslovnoj kancelariji.