Rešavanje potreba vaših klijenata pomoću naprednih principa upravljanja inovacijama


Želite da podstaknete inovativno razmišljanje u vašem preduzeću ili na radnom mestu? Istražite i uključite se u Konica Minolta Poslovni Inovativni Centar u Evropi

Centar za poslovnu inovaciju kreira rešenja koja su usmerena na klijenta i koja su usredsređena na digitalnu i kulturnu transformaciju, rast i evoluciju vaše kompanije.

Kao organizacija sa jakom kulturom inovacija koja se konstantno razvija, Konica Minolta je uvek bila posvećena razvoju novih tehnologija i kreativnih ideja koje pružaju pravu promenu za milione ljudi.

Kao deo svoje globalne strategije za upravljanje poslovnim inovacijama, Konica Minolta je osnovala poslovne centre za inovacije (BIC), u 5 najvećih regiona širom sveta, sa zadatkom da stekne dublje razumevanje potreba svojih klijenata - čime se stvara nova vrednost i pozitivno uticaj na društvo.

BIC se trudi da postigne razvoj novih proizvoda, usluga i poslovanja, prateći ceo životni ciklus od ideje do komercijalizacije, i podržavajući globalnu bazu klijenata Konica Minolta - od malih preduzeća do multinacionalnih organizacija - kroz razumevanje kako tržišne promene stalno stvaraju potrebu za promenom.
Te nove tehnologije i poslovna rešenja se zatim komercijalizuju i kombinuju sa proizvodima i uslugama kako bi se generisalo novo poslovanje.
 

Solutions

O BIC Evropi:

Centar za poslovnu inovaciju (BIC) Evropa je vodeća jedinica u okviru Konica Minolta Europe sa odgovornošću za inovacije. Kao pouzdan partner, BIC Europe ko-inovira sa klijentima, partnerima i akademskom zajednicom posvećenoj razvoju novih i inovativnih rešenja.
 

Kontaktirajte nas