OneRate

Novi način plaćanja i upravljanja troškovima štampanja

Da li se Vaša organizacija svakodnevno susreće sa istim problemima: “Ne znam kolika će mi biti mesečna faktura”; “Troškovi štampe stalno se uvećavaju”; “Moji izdaci za štampanje nisu transparentni”…? Niste jedini. Ovaj scenario poznat je u svim poslovnim procesima. Ako želite da zaustavite netransparentnost i i nesigurnost u mesečnim troškovima, a uz to da štampanje učinite jednostavnim, kompanija Konica Minolta nudi Vam jedinstveno rešenje u vidu paketa usluga OneRate koji će zasigurno rešiti sve Vaše dileme.

Naša usluga OneRate nije ništa drugo do jednostavan način da upravljate troškovima štampanja u skladu sa individualnim potrebama Vašeg poslovanja. Ovaj koncept u potpunosti je prilagođen Vašim korporativnim interesima gde Vi kontrolišete troškove! OneRate predstavlja siguran način da pojednostavite, a ujedno i smanjite ukupne troškove vezane za štampanje!

“Jedna rata, jedan račun; jedna naplata, jedna uplata!
OneRate - novi način plaćanja troškova štampanja!”
 

 

Zašto baš OneRate?

 

OneRate predstavlja sveobuhvatnu, inovativnu kombinaciju hardvera i softvera i dodatnih usluga koja pruža podršku svim procesima u vezi za štampanjem - olakšava process štampanja uz postizanje maksimalne produktivnosti iz bilo kojih sistema i aplikacija. Za mala i srednja preduzeća, OneRate znači: predvidivost, pouzdanost, sigurnost i štednja dragocenog vremena!

 

Ključne prednosti:

 • Potpuna jednostavnost štampanja

 • Fiksna mesečna pretplata

 • 100% tačnost obračuna

 • Apsolutno predvidiva potrošnja budžeta

 • Bez skrivenih troškova

 • Bez gubljenja vremena za očitavanje brojača i poručivanja potrošnog materijala itd.

 
* Komplet usluga OneRate paketa obuhvata:

 • Isporuku, podešavanje i instalaciju hardvera i softvera

 • Osnovnu obuku o korišćenju bizhub sistema

 • Pristup Konica Minolta treningu

 • Besplatan kontakt sa korisničkom službom

 • Redovno tehničko održavanje

 • Daljinsku podršku, ažuriranje upravljačkog softvera itd.

 • Redovnu automatsku isporuku tonera prilagođenu mesečnim količinama štampe

 • Uklanjanje otpadnog potrošnog materijala

 • Korišćenje bezbednosne usluge “bizhub secure” sa integrisanim antivirusnim softverom

                 

Želite ovaj paket? Kontaktirajte nas za više informacija: