Automatizujte radni proces da biste povećali produktivnost.

Uz povećanje broja zadataka kojima preduzeća svakodnevno upravljaju, lako može da dođe do preopterećenja. Uz tehnološku stručnost i iskustvo kompanije Konica Minolta, do toga neće doći.

Isporučite željeni kvalitet


Nudimo vrhunska rešenja za upravljanje radnim procesom i softver za automatizaciju radnog procesa, koji će vam pomoći da kontrolišete i manipulišete svim dolaznim zadacima štampe.

Sistemi za upravljanje radnim procesom omogućavaju vam da definišete različite radne procese za različite tipove zadataka ili procesa. Na primer, dizajnirani dokument u štampariji može da se usmeri od dizajnera do osobe zadužene za kontakt sa klijentima, a zatim do odeljenja za pripremu za štampu.


Podsetite me još jednom: šta je „sistem za upravljanje radnim procesom“?

Sistemi za upravljanje radnim procesom automatizuju suvišne zadatke i garantuju da će nezavršeni zadaci biti istaknuti i obavljeni. Takođe kontrolišu automatizovane procese koji su implementirani kako bi se administrativni zadaci, poput obrade porudžbina, učinili suvišnim. Radni proces odražava zavisnosti koje su potrebne za obavljanje svakog zadatka.


Automatizacija radnog procesa može da poboljša kvalitet otisaka smanjivanjem ručnog manipulisanja i ljudskih grešaka, kao i ubrzavanjem vremena obrta, kako biste moli da obavite više i povećate profit. Nakon što instalirate sistem za upravljanje radnim procesom, pitaćete se kako ste radili bez njega.


Zašto je radni proces toliko važan?

Radni proces je od ključne važnosti za uspeh u štamparskoj industriji danas zato što može da objedini različite tehnologije štampe – kao što su uređaji za ofsetnu štampu, digitalnu štampu iz tabaka, štampu iz rolne i široke formate – koje zahtevaju jedinstvene radne procese za pripremu datoteka, proizvodnu štampu i završnu obradu. Radni proces štampe sastoji se od niza povezanih koraka, uz radni element koji se odnosi na mašine, napore pojedinca ili grupe zaposlenih, kao što su rukovodioci zaduženi za klijente i operateri prese. Element toka odnosi se na zadatak štampe koji se prebacuje iz jednog koraka u drugi u celokupnom proizvodnom procesu.


Automatizovanje radnog procesa

Animirani vodič za radni proces takođe je dostupan za određene funkcije i zadatke za rešavanje problema. To pruža vizuelna uputstva za obavljanje zadataka i rešavanje problema za procedure kao što su zaglavljivanja papira i zamene tonera.


Integrisani radni proces može da spreči uska grla i da na efikasniji način iskoristi proizvodni kapacitet. Za štamparije, unapređivanje radnog procesa predstavlja najbolji način za usredsređivanje pažnje i novca radi postizanja boljih poslovnih rezultata. Smanjuje troškove automatizovanjem procesa i smanjivanjem količine ljudskih intervencija u tim procesima. Svaki put kada neko ima interakciju sa proizvodom, to potencijalno troši vreme i novac – upravljanje radnim procesom će vaše zaposlene osloboditi dugotrajnih rutinskih zadataka podložnih greškama.

Automatizovanje radnog procesa

Automatizovanje radnog procesa

Jedina platforma za radni proces koja vam je potrebna

Za maksimalnu efikasnost i konkurentnost, potrebno je da velike i srednje štamparije, kao i korporacije koje interno digitalno štampaju materijale za komunikaciju, integrišu infrastrukturu za štampanje i da automatizuju radne procese kad god je to moguće. Izborom Konica Minolta platformi za radni proces AccurioPro Flux i AccurioPro Connect, štamparije i interna odeljenja za štampu mogu da automatizuju obradu podataka u pripremi za štampu povezivanjem i automatizovanjem opsega procesa pripreme za štampu. 


Digitalizacija je to učinila mogućim, uz besprekornu integraciju ofsetne opreme sa sistemima za digitalnu štampu. Povećana efikasnost prethodno dugotrajne obrade podataka za pripremu za štampu donosi drastično povećanje produktivnosti. Digitalizacija takođe podržava automatizaciju, povećava efikasnost radnog procesa i omogućava smanjenje količine otpada – sve to je ključno za zdravu profitabilnost.


Efikasnost i fleksibilnost uz brze proizvodne štampače u boji

Munjevite brzine, lako rukovanje i snažna linijska završna obrada: naše brze digitalne prese podižu standard na polju digitalne produktivnosti uštedom vremena i troškova rada, kao i prostora u proizvodnom objektu.


Visoka produktivnost za povećanje isplativosti štampe

Accurio asortiman digitalnih sistema dizajniran je za odgovaranje na rastuće potrebe nove generacije digitalnih izazova. Pažljivo osmišljeni za štamparije i profesionalce, ti sistemi pružaju izvanrednu reprodukciju boja i stabilnost registracije, a takođe efikasno i pouzdano mogu da kreiraju digitalizovane datoteke od štampanih kopija.


Kreirajte višekratni sadržaj koji vam je potreban

Da li se mnogi vaši standardni zadaci štampe, kao što su priručnici, sastoje od raznih PDF datoteka iz različitih izvora, kao što su korice, uputstva, garancija i stranica sa sadržajem? I da li se taj sadržaj često menja, na primer, prilikom ponovnog predstavljanja proizvoda ili promene propisa? Ažuriranje takvih složenih informacija obično je komplikovano i dugotrajno.


Sa tim može da vam pomogne AccurioPro Compile, koji vam omogućava da kreirate projekte za štampu koji mogu iznova da se koriste, čak i kada se sadržaj promeni. Ti projekti za štampu povezani su sa izvornim dokumentima koji se nalaze na različitim mrežnim lokacijama kako bi se uvek preuzimala i koristila najnovija verzija određene datoteke. Kao rezultat toga, nekoliko autora koji rade na istom projektu za štampu mogu nezavisno da održavaju sadržaj, a štampaju se samo ažurni dokumenti – bez ikakve ručne intervencije.

AccurioPro Connect

For maximum efficiency and competitiveness, large and mid-size printing companies – and similarly, enterprises that print their communication digitally in-house – need to integrate their printing infrastructure and automate workflows wherever possible.

Automatizovanje radnog procesa

Automatizovanje radnog procesa

Zašto unapređivanje radnog procesa predstavlja najbolji način na koji štamparije mogu da usredsrede pažnju i novčana sredstva – kao i da ostvare veći profit

U današnjem sve složenijem okruženju za štampanje, automatizovano upravljanje radnim procesom dobija ključnu ulogu u pojednostavljivanju procesa, smanjivanju troškova i ubrzavanju interakcije i isporuke.


Zato vam je potreban softver za upravljanje radnim procesom:


  • Radi garantovanja punog korišćenja sve opreme i održavanja efikasnosti i konkurentnosti proizvodnje.
  • Radi automatizovanja procesa za manipulisanje zadacima i pripremom za štampu kako biste zaposlene oslobodili ponavljajućih zadataka.
  • Radi optimizovanja procedura za slanje zadataka i izbegavanja nepotrebnih telefonskih upita klijenata.
Hardver
hardware icon
Visoka produktivnost za povećanje isplativosti štampe

Accurio asortiman digitalnih sistema dizajniran je za odgovaranje na rastuće potrebe nove generacije digitalnih izazova. Pažljivo osmišljeni za štamparije i profesionalce, ti sistemi pružaju izvanrednu reprodukciju boja i stabilnost registracije, a takođe efikasno i pouzdano mogu da kreiraju digitalizovane datoteke od štampanih kopija.

Softver
software icon
Konica Minolta softverski proizvodi

Istražite bezbrojne načine na koje softverski proizvodi kompanije Konica Minolta mogu da unaprede vaše operacije. Konica Minolta rešava probleme vaše kompanije, prilagođava se različitim stilovima rada i nudi softverska rešenja koja odgovaraju na potrebe vaše branše. Stalnim davanjem prioriteta vašim potrebama, Konica Minolta odgovara na softverske zahteve čak i najzahtevnijih globalnih organizacija. Korišćenje ovog sistema omogućava vam da kontrolišete troškove za svaki odštampani i kopirani otisak, da kreirate napredne bezbednosne mere kako biste bili sigurni da osetljivi dokumenti neće doći do neovlašćenih osoba i još toga.

Usluge
service icon
Uvek vama na usluzi

Naše iskusno i obrazovano specijalizovano osoblje odgovoriće na sva vaša pitanja i pokazati vam kako da koristite proizvod. Naše usluge rade vama u koristi, u okviru sistema podrške osmišljenog tako da garantuje da ćete vi i vaša kompanija moći u potpunosti da iskoristite rešenja. Nudimo asortiman različitih usluga, uključujući optimizovane usluge štampe u kombinaciji sa konsultacijama; implementaciju hardvera i softvera; upravljanje radnim procesom radi smanjivanja potrošnje na dokumente; i pametne bezbednosne usluge za zaštitu vašeg poslovanja.

Otkrijte šta može da vam pruži automatizovanje radnog procesa

Softver za upravljanje radnim procesom savršen je za sticanje konkurentne prednosti automatizovanjem zadataka koji mogu da oduzimaju previše vremena i resursa. Sistemi vam takođe omogućavaju da smanjite troškove rada i da radite na ograničenjima budžeta i potrebi da postignete više sa manje ulaganja, da optimizujete produktivnost i da eliminišete potrebu za angažovanjem privremenih radnika za obavljanje ručnih zadataka. 


Daje vam potrebnu fleksibilnost i omogućava vam da vremenom širite mogućnosti, garantuje da su poverljivi dokumenti uvek bezbedni uz automatizovanu redakturu, konverziju datoteka u PDF zaštićen šifrom, automatsku primenu funkcija za zaštitu od kopiranja i još toga, kao i brzi unos podataka – uključujući obradu obrazaca pomoću tehnologije za podudaranje šablona – i direktne konektore sa sistemima za upravljanje dokumentima i drugim dobavljačima usluga informatičkog oblaka. Automatizacija radnog procesa pomaže vam da ostanete usredsređeni, da eliminišete neefikasnosti, maksimalno smanjite troškove, smanjite greške, postanete efikasniji i steknete širi uvid kroz čitavo radno okruženje. 


Uzmite u obzir sledeće pogodnosti automatizovanog radnog procesa za vaše preduzeće:

   

   

Ikona funkcije upotrebljivosti

Proširite mogućnosti za prilagođavanje na promene potreba uz modularnu arhitekturu

Ikona funkcije produktivnosti

Smanjite troškove rada

Ikona funkcije kvaliteta

Zaštitite i obezbedite dokumente

Ikona funkcije brzine

Uštedite vreme automatizovanjem ručnih zadataka

Mobility feature icon

Lako delite i pristupajte informacijama

Ikona funkcije brzine

Brzi unos podataka

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Spremite se za novu poslovnu priliku

DIGITAL1234 Vam predstavlja četiri jednostavna koraka za više poslova. Konica Minolta program razvoja biznisa je dizajniran da omogući dobavljačima usluga štampanja da napreduju u svom poslovanju.
Potreban je pristup zasnovan na prilikama, koji klijentima pokazuje u četiri praktična koraka kako da identifikuju, procene, opravdaju i implementiraju nove poslovne mogućnosti. Sve što treba da uradite je da se registrujete jednom da biste dobili sve ove vredne informacije - bez ikakvih obaveza ili troškova.