Upravljanje dokumentacijom

ljudskih resursa

“Jer ljudi su najvažnije bogatstvo!”

 

Da li znate gde su smešteni Vaši dokumenti? Koliko vremena Vam troši vođenje kvalitetne evidencije o zaposlenima? Da li su osetljivi podaci o Vašim zaposlenima adekvatno zaštićeni?
Kvalitetno upravljanje svim procesima u vezi sa ljudskim resursima zahteva dragoceno vreme i resurse, tako da je od suštinskog značaja za organizacije da pojednostave i automatizuju ove procese kad god je to moguće. Softver namenjen malim i srednjim preduzećima za upravljanje dokumentacijom i procesima u vezi sa ljudskim resursima predstavlja inteligentno i sigurno rešenje za upravljanje svim dokumentima i sadržajima o Vašim zaposlenima!


Lako i bezbedno upravljajte evidencijama i podacima o Vašim zaposlenima (radne biografije, sertifikati, ugovori sa zaposlenima, kontakt informacije, podaci o odmoru, odsustvu sa posla, bolovanju, performansama itd.) sa ugrađenim sistemom za potpunu zaštitu poverljivih podataka!


Softver za upravljanje dokumentacijom za ljudske resurse olakšava rad ovog odeljenja, povećavajući tako njihovu efikasnost i produktivnost. Rešenje razvijeno u okviru kompanije Konica Minolta, a koje se zasniva na metapodacima, pokriva čitav ciklus upravljanja, planiranja, evaluacije i razvoja Vaših zaposlenih. Sistem upravlja procesima selekcije, zapošljavanja, administracije, odsustva, ocenjivanja, obuke, razvoja, plaćanja, dodatnih stimulacija i mnogih drugih procesa, a u zavisnosti od potreba same kompanije. Integrišući sve aktivnosti za upravljanje ljudskim resursima, ovaj softver omogućava praćenje njihovog odnosa, operativnog pristupa i analizu svih podataka. A sve to uz potpunu zaštitu poverljivih dokumenata!

 

 

Zašto se odlučiti za automatizaciju procesa upravljanja dokumentacijom za ljudske resurse?

Veća kontrola

Digitalizacijom i automatizacijom ovog procesa, organizacije smanjuju konfuziju i prekomeran rad. Smeštanjem svih dokumenata i papirologije na jednu (digitalnu) lokaciju, omogućava se lako i jednostavno pretraživanje. Ovo znači da se tim za upravljanje ljudskim resursima može fokusirati na proaktivnost umesto da troši vreme u potrazi za informacijama.

Povećanje efikasnosti

Neefikasni procesi direktno utiču na zaposlene - nezadovoljni zaposleni ujedno znače i smanjenje produktivnosti. Automatizacija procesa upravljanja dokumentacijom za ljudske resurse može eliminisati ove probleme. Softver, između ostalog, omogućava da dokumenti budu potpisani i odobreni na vreme i od strane prave osobe, bez bojazni da će podaci biti izgubljeni.

Veća sigurnost

Digitalizacijom dokumenata obezbeđuje se veća kontrola pristupa - korišćenjem zaštitnih lozinki Vi određujete koja lica imaju pristup kojim dokumentima i osiguravate da se dokumenti nikada ne ostavljaju nezaštićeni.

Bolja saradnja

Sa sistemom upravljanja informacijama o ljudskim resurima, Vašim zaposlenima biće mnogo jednostavnije da sarađuju i rade na projektima zajedno. Ovaj softver naročito je pogodan za rad od kuće, odnosno sa bilo kog mesta, jer omogućava istovremeni pristup informacijama sa bilo koje lokacije, od strane svih.

Zdrava ušteda troškova

Ova savremena tehnologija ima visok ROI (povrat investicije). Sa softverom kompanije prilagođenim tržištu Srbije, štedite novac jer štedite vreme - vreme koje možete potrošiti na druge, važnije zadatke. Uz to, smanjuje se i ogromna količina troškova vezana za štampanje, papir, mastilo i recikliranje.

Ključni benefiti:
 

 • Smanjite ljudske greške

 • Automatizujte procese odobravanja bolovanja i godišnjih odmora

 • Uštedite vreme i novac

 • Držite sve dokumente i datoteke na jednom mestu

 • Eliminišite izgubljene i pogrešne dokumente

 • Radite sa bilo kojeg mesta - pogodno za rad od kuće

 • Poboljšajte uslugu za korisnike

 • Sigurno delite datoteke bilo koje veličine

 • Kontolišite pristup datotekama

 • Zaštitite svoje podatke

 • Povećajte efikasnost i proširite svoje poslovanje

           

Kontaktirajte nas za više informacija: