Napredna digitalna kancelarija

Advanced digital office

Napredna digitalna kancelarija podrazumeva unapređeni kancelarijski paket - ukoliko se odlučite za ovaj vid kancelarije, birate sve usluge i kancelarijska rešenja osnovne digitalne kancelarije kao i jedinstvenu ponudu za efikasnu kontrolu troškova u vidu “Dispatcher Paragon” softvera.

Dispatcher Paragon

Efikasna kontrola troškova uz optimizaciju štampanja!


U savremenom poslovnom okruženju, organizacije nastoje da maksimiziraju svoju transparentnost i da kontrolišu troškove na najefikasniji način. Jedan od preduslova za takav vid poslovanja jeste precizno praćenje svih operacija štampanja, kopiranja i skeniranja a kako bi se osigurao, kad god je to moguće, povrat povezanih troškova timovima, odeljenjima i pojedinim korisnicima. Konica Minolta nudi atraktivno rešenje za efektivno upravljanje troškovima korisnika u vidu print menadžment rešenja “Dispatcher Paragon”!


Ključne prednosti:

Detaljni izveštaji o rezultatima i troškovima (web izveštaji, izveštaj za menadžment...)

Jednostavno kreirajte detaljne preglede i fleksibilne izveštaje o svim aktivnostima i na taj način olakšajte praćenje troškova štampe u svim vremenskim intervalima (na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou)! Pomoću  softvera “Dispatcher Paragon” omogućava se automatizacija procesa izveštavanja u jasno strukturisanom i lako razumljivom izgledu i u različitim formatima, a kako bi se olakšalo i ubrzalo deljenje rezultata iz izveštaja.

Centralizovano upravljanje

“Dispatcher Paragon” omogućava centralizovano upravljanje i davanje pojedinačnih korisničkih prava pristupa pametnim uređajima za funkcije kopiranja, štampanja, skeniranja i faksiranja. Uz to, može se odrediti i nivo i način pristupa uređajima, tako da se omogućila zaštita uređaja od neovlašćene upotrebe.

Dodela i povrat troškova

Praćenje aktivnosti štampanja - lako sastavljanje i praćenje svih aktivnosti štampanja u realnom vremenu.


Fleksibilna alokacija troškova - svaki korisnik može pojedinačno odabrati odgovarajuće mesto za alokaciju troškova pre štampanja.


Individualno i precizno izračunavanje cena - pojedinačni cenovnici dodeljuju se u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima.


Monitoring uređaja drugih proizvođača - monitoring poslova štampanja može da obuhvati celu korporativnu štamparsku infrastrukturu.

Upravljanje budžetom i kvotama

Dodeljivanjem pojedinačnih budžeta različitim korisnicima olakšava se i omogućava ograničavanje aktivnosti štampanja određenih korisnika, a ujedno i ukupni troškovi štampanja, kopiranja, skeniranja i faksiranja ostaju pod kontrolom. “Dispatcher Paragon” omogućava i periodična resetovanja i promene budžeta po automatskom procesu, čime se smanjuje manuelni rad, a zaposleni se oslobađaju ovog poslovnog zadatka. Ova ponuda obuhvata i različite pogodne opcije za dopunu korisničkih računa: dopuna ukupnog budžeta na korisnikovom računu preko “Dispatcher Paragon Cash Desk Management” aplikacije, uplata novca na korisničke račune preko platnih uređaja, dopuna budžeta sa kreditnih kartica (preko PayPal-a ili DIBS) itd.

Želite ovaj paket? Kontaktirajte nas za više informacija: