Profesionalna digitalna kancelarija

Professional digital office

Ponuda u okviru profesionalne digitalne kancelarije pruža sve što je potrebno jednoj kancelariji jer pokriva sva važnija područja poslovanja - zasniva se na korišćenju pametnog multifunkcionalnog uređaja kao i inovativnih softverskih rešenja namenjenih administraciji i upravljanju dokumentacijom i to u sledećim oblastima:

 
  • Upravljanje ugovorima (Contract Management)

  • Upravljanje dokumentacijom ljudskih resursa (Human Resource Management)

  • Upravljanje finansijskim dokumentima - ulazna dokumentacija / ulazni računi (Accounts Payable)

  • Upravljanje i vođenje evidencije o osnovnim sredstvima (Asset Management)

 
 
 
Upravljanje dokumentacijom

ljudskih resursa

 
Upravljanje i vođenje

evidencije o osnovnim sredstvima

 
Upravljanje

ugovorima

U okviru ove ponude, birate i jedinstveni način iznajmljivanja opreme “One Rate” - novi pristup iznajmljivanju uređaja za štampu i integrisanu uslugu za sigurnost vaših dokumenata “bizhub secure”.


Ukoliko nemate odgovarajuću infrastrukturu unutar Vaše poslovne organizacije Konica Minolta Vam u okviru ovog paketa može obezbediti zakup backup servera i svih pratećih usluga sa licenciranim Windows Server operativnim sistemom i daljinskim monitoringom svih vitalnih komponenti.