Dispatcher Phoenix


Napredna automatizacija procesa: Snažna i jednostavna za upotrebu


Težeći da uveća efikasnost i ekonomičnost, svako moderno preduzeće treba u što većoj meri da automatizuje i integriše rutinske kancelarijske zadatke. Napredna automatizacija procesa omogućava operaterima, administratorima i korisnicima da se koncentrišu na svoje glavne zadatke – poboljšavanje produktivnosti čitave kancelarije. Dispatcher Phoenix pomaže preduzećima da optimizuju procese i uštede vreme automatizovanjem obrade slike i štampanja dokumenta, kao i usmeravanjem zadataka putem prilagodljivih radnih procesa. Uz sveobuhvatnu prilagodljivost i omogućavanje da se rutine obrade i štampanja dokumenata obavljaju u pozadini uz minimalne manuelne intervencije, aplikacija je izuzetno pogodna za svako poslovanje, od malih preduzeća do najvećih korporacijskih okruženja.


Dispatcher Phoenix Workflow

Radni proces sistema Dispatcher Phoenix

Dispatcher Phoenix

Dispatcher Phoenix

Snimanje dokumenata 

  • Više metoda snimanja

Obrada dokumenata 

  • Potpuna integracija sa višefunkcionalnim štampača
  • Jednostavnost i snaga
  • Workflow Builder Tool

Distribucija dokumenata

  • Izbor konektora
  • Slanje u baze podataka ili xml podatke

Upravljanje sadržajem i dokumentima

  • Fleksibilno planiranje

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Dispatcher Phoenix brošura