Cilj nam je da proširimo poslovanje sa IoT imidžom pružanjem optimalnih rešenja za razne „slične“ zahteve koristeći tehnologiju Image IoT.