Zaštita podataka (Verzija od 18.01.2018.)


Sledeći podaci sadrže pojedinosti o tome kako obrađujemo lične podatke i prava koja imate po Zakonu o zaštiti ličnih podataka.
 

1. Odgovornost za zaštitu ličnih podataka i službenik kompanije za zaštitu podataka


U skladu sa članom 4, paragrafom 7 Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske unije (GDPR) odgovornost snosi:
 

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: 0800-6466582
E-pošta: info(at)konicaminolta.de

(Pogledajte naš žig ispod)
 

Ako budete imali bilo kakvih pitanja o zaštiti podataka, slobodno se obratite službeniku za zaštitu podataka u našoj kompaniji:
 

Dr Frederiki Reker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-pošta: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

2. Vaša prava


Imate sledeća prava koja se odnose na vaše lične podatke koje mi obrađujemo:
 

 • pristup podacima o kategorijama obrađenih podataka, svrhama obrade, primaocima ili kategorijama primalaca vaših podataka i planiranom periodu zadržavanja (član 15 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR))
 • ispravke netačnih ili nepotpunih podataka i/ili njihovih izmena (član 16 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR))
 • brisanje podataka u skladu sa članom 17 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) posebno ako lični podaci više nisu potrebni za namenjenu svrhu ili su nezakonito obrađeni ili ako povučete pristanak ili ste uložili primedbu na obradu
 • ograničavanje obrade podataka u skladu sa članom 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) pod određenim uslovima kao što je, na primer, kada brisanje više nije moguće ili obaveza brisanja predstavlja predmet spora
 • u skladu sa članom 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) o prenosivosti podataka, možete tražiti od nas ili trećeg lica da vam obezbedimo lične podatke koje ste nam poverili u strukturiranom, opštem mašinski čitljivom formatu
 • zbog razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju, pravo da se žalite na obradu podataka na račun legitimnog interesa (član 21, stav 1 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • povlačenje pristanka u bilo koje vreme koje će biti primenjeno u budućnosti (član 7, stav 3 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR); ovo se takođe odnosi na povlačenje pristanka koji ste nam odobrili pre nego što je Uredba (GDPR) stupila na snagu
 • u skladu sa članom 77 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) da uložite žalbu na obradu podataka odgovornom nadzornom organu
 

3. Prikupljanje ličnih podataka kada posetite našu veb-stranicu


Ako posetite našu veb-stranicu samo zbog informativnih razloga, tj. ako se ne registrujete ili nam ne date informacije na neki drugi način, mi ćemo skupiti samo one lične podatke koje vaš pregledač pošalje našem serveru. Ovi podaci su neophodni iz tehničkih razloga da biste mogli da pregledate našu veb-stranicu. Takođe su potrebni da bi se osigurala stabilnost i bezbednost naše veb-stranice. (Pravna osnova u članu 6, stavu 1, tački 1, pod slovom f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).
 

 • IP adresa
 • Datum i vreme zahteva
 • Zemlja porekla zahteva
 • Traženi sadržaj (određena veb-stranica)
 • Status pristupa/http kod statusa
 • Veb-stranica sa koje je poslat zahtev
 • Pregledač
 • Operativni sistem i interfejs
 • Jezik i verzija softvera pregledača
 • Količina podataka poslanih u svakom slučaju
 • Vremenska razlika u odnosu na vreme po Griniču (GMT)

Neke usluge koje su ponuđene na našoj veb-stranici mogu da se izvedu samo ako možemo da stupimo u kontakt s vama. Ovo znači da korišćenje ovih usluga zavisi od dostavljanja određenih ličnih (kontakt) podataka. Ove podatke skupljamo, koristimo i obrađujemo samo dok je ovo neophodno za pružanje dotičnih usluga. Ako nam se obratite putem e-pošte ili kontakt obrasca, podatke koje unesete (vaša adresa e-pošte ili druge podatke koje nam pružite po slobodnoj volji, kao što je ime/broj telefona) čuvamo tako da možemo da obradimo vaš zahtev i odgovorimo na moguća pitanja. Brišemo podatke koje smo čuvali o vama kada više ne budu potrebni. Ograničavamo obradu u slučaju obaveze zakonskog zadržavanja. Obrađujemo vaše podatke u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom 1, slovom f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

4. Svrha obrade, pravna osnova i period zadržavanja


Ako tražimo pristanak na obradu vaših ličnih podataka, radimo to u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom 1, slovom f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se obrada vaših podataka zahteva zbog preduzimanja ugovornih ili predugovornih mera na vaš zahtev,naša obrada je pravno utemeljena u članu 6, stavu 1, tački 1, slovu b Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U slučaju da se obrada ličnih podataka zahteva radi ispunjavanja naših pravnih obaveza, obrada je u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom 1, slovom c Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako je obrada ličnih podataka neophodna radi zaštite pravnih interesa naše kompanije ili trećeg lica i ako u isto vreme interesi, osnovna prava i slobode subjekata podataka koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka nemaju prednost nad našim pravnim interesima, član 6, stav 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) će služiti kao osnova za pomenutu obradu.
 

Ukoliko nije drugačije određeno, brišemo lične podatke u skladu sa članovima 17 i 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili ograničavamo njihovu obradu. Vaše lične podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune naše ugovorne i pravne obaveze. Podaci koji više nisu potrebni za namenjenu svrhu brišu se redovno osim ako nije potrebna privremena dalja obrada što može da se desi zbog neke druge pravno dozvoljene svrhe. U skladu sa obavezama o dokumentaciji i pravnom zadržavanju u Nemačkoj, neophodni dokumenti se čuvaju šest godina u skladu sa članom 257, stavom 1 Nemačkog privrednog zakona (HGB) i deset godina u skladu sa članom 147, stavom 1 Nemačkog fiskalnog zakona (AO).
 

Da bi se izbeglo neispunjavanje finansijskih obaveza, možemo da izdamo kreditne čekove u pojedinačnim slučajevima pre zatvaranja ugovora i kao deo važnih ugovornih amandmana ako pružamo usluge koje se naplaćuju kasnije. Štitimo se od neispunjavanja finansijskih obaveza pomenutim izdavanjem kreditnih čekova. Na osnovu bodovanja (profilisanja) procenjujemo u kojem stepenu će klijenti da ispune ugovorne obaveze plaćanja; rezultati bodovanja nam pomažu da donesemo odluku. Bodovanje je zasnovano na priznatoj matematičko-statističkoj metodi. Rezultate kreditnih podataka čuvamo 365 dana.
 

Na našoj veb-stranici koristimo kolačiće. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem hard disku koje se kreiraju kada koristite pregledač da biste posetili neku veb-stranicu i koje ona koristi radi slanja određenih informacija. Većina kolačića koje koristimo se izbriše kada se završi sesija pregledača (takozvani kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašem uređaju i omogućavaju nam da prepoznamo pregledač prilikom vaše sledeće posete (stalni kolačići). Kliknite na ovaj link za informacije o kolačićima koje koristimo i njihovom životnom veku. Možete da postavite podešavanja o kolačićima u pregledaču koji koristite i možete da odbacite upotrebu kolačića ili da ograničite odbacivanje kolačića na kolačiće koji dolaze od drugih strana, takozvane kolačiće treće strane. Međutim, vaše postavke o kolačićima mogu da vas spreče da koristite sve funkcije koje nudi naša internet stranica.

 

5. Primaoci vaših podataka


Uglavnom ne prodajemo i ne posuđujemo korisničke podatke. Samo prebacujemo podatke trećim stranama izvan okvira ove izjave o zaštiti podataka ako je to neophodno za pružanje određenih usluga koje ste zahtevali. Sarađujemo sa partnerima da bismo pružali usluge. Oni vama pružaju usluge na sopstvenu odgovornost/u odnosu na vaš ugovor s nama. Možete da naručite ove usluge i da pristanete na uključivanje partnera ili je uključivanje zasnovano na pravnom dopuštenju. Takođe imamo saradnike i u oblastima marketinga, prodaje, IT-a, logistike i ljudskih resursa u skladu sa članom 28 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Pažljivo biramo naše saradnike. Nastavljamo da snosimo odgovornost za zaštitu vaših podataka u slučaju kada ih obrađuje saradnik. U drugim slučajevima šaljemo podatke vladinim agencijama na njihov zahtev. Međutim, ovo se dešava jedino ako postoji pravna obaveza poput naloga suda.

 

6. Gde se obrađuju moji podaci?


Uvek obrađujemo vaše podatke u Nemačkoj i evropskim državama (EU/EEA). Vaši podaci se izuzetno obrađuju u vrlo ograničenim posebnim slučajevima u zemljama izvan Evropske unije (takozvanim trećim zemljama), ovo će se desiti pod uslovom da ste dali izričiti pristanak, da je zakonski predviđeno ili nam je neophodno da bismo vam pružili uslugu. Kada obrađujemo podatke u trećim zemljama u ovim izuzetnim slučajevima, ovo se dešava pod određenim merama (tj. na osnovu postojanja adekvatnosti Evropske komisije ili odgovarajućih garancija, član 44 et seq. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

7. Ciljanje i oglašavanje


7,1. Veb analitika:
 

   a) Upotreba servisa Google Analytics

Ova veb-stranica koristi servis Google Analytics, servis za veb analitiku kompanije Google Inc. (“Google”). Servis Google Analytics koristi takozvane kolačiće ili tekstualne datoteke na vašem računaru što omogućava analizu vaše upotrebe veb-stranice. Podaci koje skupi kolačić o vašoj upotrebi ove veb-stranice se obično šalju na Google server u SAD-u i tamo se čuvaju. Međutim, u slučaju da je aktivirana IP anonimizacija na ovoj veb-stranici, kompanija Google će prvo da skrati vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije i u drugim državama potpisnicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Potpuna IP adresa će se prebaciti na Google server u SAD-u samo u izuzetnim slučajevima i tamo će se skratiti. U ime operatora ove veb-stranice kompanija Google će da koristi ove podatke za procenu vaše upotrebe ove veb-stranice, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima veb-stranice i za pružanje drugih usluga vezanih sa upotrebom ove stranice i interneta za operatora veb-stranice. IP adresa koju je preneo vaš pregledač kao deo servisa Google Analytics neće biti povezana sa drugim podacima koje skuplja kompanija Google. Možete da sprečite čuvanje kolačića tako što ćete da postavite podešavanja o kolačićima u vašem pregledaču; međutim, imajte na umu da u ovom slučaju nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ove veb-stranice. Takođe možete da sprečite prenos podataka koje skupljaju kolačići o vašoj upotrebi ove veb-stranice (uključujući i vašu IP adresu) na Google server i njihovu obradu tako što ćete preuzeti i instalirati priključak pregledača koji je dostupan na sledećem linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 

Ova veb-stranica koristi servis Google Analytics sa funkcijom „AnonymizeIP()”. IP adrese su skraćene radi dalje obrade i tako sprečavaju bilo kakvu povezanost sa određenom osobom. Ako su lični podaci uključeni u podatke koji su prikupljeni o vama, direktno će biti isključeni i na takav način će lični podaci biti odmah izbrisani.
 

Koristimo servis Google Analytics za analizu upotrebe naše veb-stranice i za njeno redovno poboljšavanje. Statistički podaci koje skuplja omogućavaju nam da poboljšamo naš proizvod i da ga vama kao korisniku učinimo privlačnijim. U izuzetnim slučajevima u kojima se lični podaci prenose u SAD, kompanija Google podleže Štitu privatnosti između EU i SAD-a (pogledajte https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Informacije o dobavljačima treće strane: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

Za više informacija o uslovima i odredbama upotrebe i privatnosti posetite www.google.com/analytics/terms/us.html i support.google.com/analytics/answer/6004245
 

Pravnu osnovu za upotrebu servisa Google Analytics predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

   b) Upotreba servisa Google Adwords i remarketing

Koristimo usluge servisa Google Adwords da bismo skrenuli pažnju na naše privlačne proizvode na spoljašnjim veb-stranicama pomoću reklamnih pomagala (takozvanog servisa Google Adwords). Ovi reklamni mediji se dostavljaju putem takozvanih servera za isporuku reklama. Kolačići servera za isporuku reklama se koriste za vreme ovog procesa da bi omogućili procenu performansi parametara (npr. impresija, klikova ili konverzija). Ovo nam omogućava da utvrdimo do kog stepena su uspešne pojedine mere za reklamiranje. Ako pristupite našoj veb-stranici preko Google reklame, servis Google Adwords sačuva kolačić na vašem uređaju. Ovaj kolačić čuva vrednosti analize (jedinstvenu identifikaciju kolačića, broj impresija po poziciji (frekvencija), poslednju impresiju, isključene podatke (oznaka da korisnik više ne želi da dobija reklame). Kolačići koje postavi servis Google Adwords obično ističu nakon 30 dana. Njihova namena nije da vas lično identifikuju, nego da omoguće da servis Google Adwords ponovo prepozna vaš internet pregledač. Ako posećujete određene stranice na veb-stranici klijenta servisa Adwords, kompanija Google i klijent će da naznače da ste preusmereni tako što ste kliknuli na reklamu za veb-stranicu klijenta. Pošto smo klijent servisa Adwords, kompanija Google nam obezbeđuje statističku procenu. Na osnovu ove procene možemo da merimo efikasnost naših reklamnih aktivnosti. Ne dobijamo nikakve druge podatke, a naročito vas ne možemo identifikovati na osnovu ovih podataka. Pravnu osnovu za obradu vaših podataka predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slova a i f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
 

Ova veb-stranica takođe koristi i remarketing. Remarketing omogućava posebno reklamiranje zasnovano na interesovanjima preko mreže Google Display Network zasnovane na prethodno posećivanim veb-stranicama. Kolačići se koriste za prikupljanje podataka za remarketing. Mi i dobavljači treće strane uključujući i kompaniju Google koristimo kolačiće prvog lica (npr. kolačiće servisa Google Analytics) u kombinaciji sa kolačićima trećeg lica (npr. kolačiće na dupli klik) da bismo smestili, optimizovali i ubacili reklame na osnovu ranijih poseta korisnika našoj veb-stranici. Preko sačuvanih kolačića, kompanija Google prikuplja i procenjuje vaše korisničko ponašanje kada posećujete različite stranice. Zato reklame kompanije Konica Minolta može da postavi kompanija Google ili neko od dobavljača treće strane i na drugim veb-stranicama. Po sopstvenom priznanju, kompanija Google ne povezuje podatke koji su skupljeni ovde sa bilo kakvim ličnim podacima o vama koji mogu biti sačuvani na serveru Google. Kompanija Google posebno skreće pažnju na upotrebu pseudonimizacije. Ako ne želite da se prikazuju reklame odabrane prema vašim interesovanjima, možete da deaktivirate kolačiće u pregledaču ili da o ovome obavestite kompaniju Google za ubuduće preko linka https://adssettings.google.com
 

Za više informacija o privatnosti na servisu Google posetite: policies.google.com/privacy i services.google.com/sitestats/en.html.
 

Pravnu osnovu za obradu vaših podataka predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slova a i f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).


   c) Adobe Analytics (Omniture)

Ova veb-stranica koristi servis za veb analizu Adobe Analytics (Omniture) za analizu upotrebe naše veb-stranice. Statistički podaci koje skuplja omogućavaju nam da poboljšamo naš proizvod i da ga vama kao korisniku učinimo privlačnijim. U izuzetnim slučajevima u kojima se lični podaci prenose u SAD, kompanija Adobe podleže Štitu privatnosti između EU i SAD-a (pogledajte https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
 

Na vašem računaru se čuvaju kolačići radi ove analize. Podaci prikupljeni na ovaj način čuvaju se na serverima i u SAD-u. Ako sprečite upotrebu kolačića, imajte na umu da nećete moći da u potpunosti koristite ovu veb-stranicu. Možete da sprečite čuvanje kolačića preko postavki vašeg pregledača ili preko opcije „Opt-out“ (isključi) na www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
 

Ova veb-stranica koristi servis Adobe Analytics (Omniture) sa postavkama „Before geo lookup”: zamenjuje poslednjih osam znakova IP adrese posetioca „0“ i „Obfuscate IP-Removed“: ova opcija uklanja poslednjih osam znakova vaše IP adrese i zamenjuje ih generičkom IP adresom koja se ne može pratiti. Na ovaj način je isključena svaka veza sa pojedincem.
 

Informacije o dobavljačima treće strane: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; Za više informacija o zaštiti podataka dobavljača treće strane posetite: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
 

Pravnu osnovu za upotrebu servisa Adobe Analytics (Omniture) predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

   d) Facebook Pixel

Koristimo usluge društvene mreže Facebook Inc. (Facebook) i imamo Facebook piksel na našoj Facebook stranici. Ovo je reklamna usluga koju nudi kompanija Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Uključuje čuvanje kolačića na vašem računaru. Ovo nam omogućava da prikažemo određenim posetiocima naše veb-stranice, koji takođe koriste Facebook, personalizovano reklamiranje zasnovano na interesovanjima na mreži Facebook. Facebook piksel nam takođe omogućava da pratimo ponašanje korisnika nakon što kliknu na reklamu na stranici Facebook. Upotrebom Facebook piksela možemo da pratimo kako se koriste naše reklamne mere na mreži Facebook i da ih optimizujemo gde je to moguće.

Podatke prikupljene putem piksela može da prikuplja i kompanija Facebook Ireland Limited i te prikupljene podatke može da koristi kompanija Facebook Ireland Limited u svrhu svog reklamiranja ili u svrhu reklamiranja trećih strana. Na ovaj način kompanija Facebook Ireland Limited može da izvodi zaključke o posebnim interesovanjima npr. iz vašeg pretraživanja ove veb-stranice i onda koristi ove podatke za reklamiranje proizvoda i usluga trećih strana. Kompanija Facebook Ireland Limited takođe može da poveže podatke skupljene putem piksela sa drugim podacima koje je o vama skupila kompanija Facebook Ireland Limited preko drugih veb-stranica i/ili u vezi sa upotrebom društvene mreže Facebook tako da profil o vama može da sačuva kompanija Facebook Ireland Limited. Ovaj profil može da se koristi u reklamne svrhe. Ovde možete da pronađete više informacija o zaštiti podataka u kompaniji Facebook Ireland Limited: https://www.facebook.com/policy.php

Možete da sprečite da kompanija Facebook vrši analizu vašeg korisničkog ponašanja i prikazuje preporuke na osnovu vaših interesovanja (“opt out"). Da biste ovo uradili, sledite link:

Pravna osnova za upotrebu Facebook piksela leži u članu 6 (1f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR); pravni interes predstavlja dizajn zasnovan na interesovanjima i statističkoj analizi veb-stranice.
 

   e) Praćenje konverzija na mreži LinkedIn

Ova veb-stranica koristi tehnologiju za analizu i praćenje konverzije na platformi LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Zbog ovoga se na vašem pregledaču čuva kolačić koji omogućava da vas platforma LinkedIn prepozna ako posetite neku stranicu. Platforma LinkedIn koristi ove podatke za stvaranje anonimnih izveštaja za nas o reklamnim aktivnostima kao i podatke o tome kakva je vaša interakcija sa našom veb-stranicom. Ova tehnologija sa platforme LinkedIn vam omogućava prikazivanje relevantnijih reklama na osnovu vaših interesovanja. Štaviše, platforma LinkedIn nam šalje prikupljene, anonimne izveštaje o reklamnim aktivnostima kao i podatke o tome kakva je vaša interakcija sa našom veb-stranicom.

Možete da sprečite da platforma LinkedIn vrši analizu vašeg korisničkog ponašanja i prikazuje preporuke na osnovu vaših interesovanja ("opt out"). Da biste ovo uradili, sledite link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Pravna osnova za upotrebu praćenja konverzija na mreži LinkedIn leži u članu 6 (1f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR); pravni interes predstavlja dizajn zasnovan na ineteresovanjima i statističkoj analizi veb-stranice.

 

7,2. Obaveštenja

Kompanija Konica Minolta nudi obaveštenja klijentima i zainteresovanim korisnicima. Treba samo da unesete adresu e-pošte da biste se prijavili za obaveštenja. Popunjavanje označenih polja je na dobrovoljnoj bazi, a podaci se koriste da bismo vam se lično obraćali. Registrovanje za obaveštenja je preko takozvane dvostruke saglasnosti. Kada se registrujete, pošaljemo vam poruku na adresu e-pošte koju ste naveli i pitamo vas da potvrdite da želite da dobijate ove podatke. Ako ne potvrdite registraciju tako što ćete da kliknete na link u poruci, link koji smo vam poslali će biti deaktiviran, a vaši podaci izbrisani. Ako pristanete na prijem, dobićete pristup sledećim podacima:

 • Novosti i podatke o portfoliju proizvoda kompanije Konica Minolta
 • Ekskluzivne pozivnice na događaje, sajmove i vebinare
 • Pohvale i priče o uspehu
 • Trendove na tržištu u obliku studija, istraživanja tržišta i uputstava
 • Mogućnost da učestvujete u istraživanjima o zadovoljstvu klijenata


Kao deo procesa registracije čuvamo IP adrese koje koristite i datume registracije i potvrde registracije. Ako nam date saglasnost, procenićemo vaše korisničko ponašanje u odnosu na naše veb-stranice kao i obaveštenje koje vam šaljemo i povezaćemo ga sa vašom adresom e-pošte/korisničkim profilom u našoj bazi podataka. Takođe čuvamo podatke o pregledaču koji koristite, vašim postavkama u operativnom sistemu koji koristite i informacijama o vašoj internet vezi koju ste koristili da biste pristupili našoj stranici. Za obaveštenje koje vam šaljemo dobijamo vašu potvrdu o prijemu i čitanju i podatke o linkovima na koje ste kliknuli u našem obaveštenju. Takođe čuvamo istoriju o delovima koje ste posetili na našoj veb-stranici i u našim aplikacijama. Kada otvorite lični korisnički profil naš cilj je da se fokusiramo na reklamiranje zasnovano na vašim interesovanjima i da za vas optimizujemo proizvode na našoj veb-stranici.
 

Naše obaveštenje sadrži podatke i novosti o kompaniji Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i drugim podružnicama (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Business Center Nord og Midtsjælland A/S, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM a.s., WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Minolta (UK) Limited, Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Serians S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
 

Uvek možete da otkažete pretplatu na obaveštenja. Takođe možete da pošaljete poruku na unsubscription(at)konicaminolta.eu ili da koristite kontakt podatke na stranici.
 

Obrađujemo vaše podatke u skladu sa članom 6, stavom 1, tačkom 1, slovom a Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

Upotreba usluga kompanije Marketo

Koristimo usluge kompanije Marketo tokom registracije za obaveštenja i da bismo vam slali podatke. Kompanija Marketo nam pomaže da skupljamo podatke o tome kako koristite našu veb-stranicu i aktivnosti za komunikacije radi optimizacije naših usluga/proizvoda u skladu s tim i da bismo upravljali marketingom putem e-pošte i aktivnostima prodaje. Obrada je delimično automatizovana sa ciljem procene određenih ličnih aspekata (profilisanje). Kompanija Marketo prati vašu IP adresu i koristi kolačiće (tekstualne datoteke na vašem računaru – pogledajte iznad) radi praćenja i analize upotrebe veb-stranice da bismo prilagodili informacije tako da odgovaraju interesovanjima korisnika. Podaci koje prikupe kolačići se prenose na server kompanije Marketo (smešten u EU/EEA) i tamo se i čuvaju. Kompanija Marketo koristi ove informacije u naše ime radi procene kako registrovane osobe koriste veb-stranicu i da bi podnela izveštaje o aktivnostima na veb-stranici. Možete da sprečite čuvanje kolačića preko podešavanja u vašem pregledaču. Međutim, vaše postavke o kolačićima mogu da vas spreče da koristite sve funkcije na internetu koje nudi naša veb-stranica. U izuzetnim, nepredviđenim slučajevima u kojima se lični podaci prenose u SAD, kompanija Marketo podleže Štitu privatnosti između EU i SAD-a (pogledajte https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Takođe smo zaključili sporazum sa kompanijom Marketo o Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 

Informacije o dobavljačima treće strane: Marketo Inc., 901 Mariners Island Blvd. Suite 500, San Mateo, CA 94404, USA; izjavu o zaštiti podataka kompanije Marketo možete da nađete na sledećem URL-u: documents.marketo.com/legal/privacy/
 

Pravnu osnovu za upotrebu usluga kompanije Marketo predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

8. Zaštita podataka kandidata za posao

 

8,1. Obim i svrha obrade podataka

   a) Interna obrada podataka kada pregledamo vašu prijavu

Kao deo procesa prijave, obrađujemo određene podatke u svrhu pregleda vaše prijave i podobnosti za otvorenu poziciju. Vaše podatke čuvamo isključivo u našem centru za podatke u Nemačkoj. Možemo da dodelimo specijalizovanim dobavljačima usluga pregled vaše prijave. Odgovarajuće prijave za posao odeljenje za ljudske resurse prosleđuje nadležnom odeljenju ili podružnici na detaljan pregled. Morate da dostavite radnu biografiju, preporuke ili odgovarajuće akreditive da bismo u potpunosti procenili vašu prijavu. Prilikom unosa vaših podataka, obratite pažnju na sledeća obavezna polja: Prezime, ime, adresa e-pošte, kućna adresa, očekivana plata, otkazni rok na trenutnom radnom mestu. Dodatno, morate da priložite bar jedan prilog. Ostale pojedinosti, uključujući i fotografiju, su neobavezne.
 

Naš portal za poslove vam još nudi i sledeće opcije:

 • Prijava: ovde možete da pronađete pregled vaše prijave za kompaniju Konica Minolta. Pojedinosti možete da pogledate tako što ćete da kliknete na pojedinačnu prijavu. Ako smo putem e-pošte tražili da nam dostavite podatke koji nedostaju, možete ovde da ih otpremite. Takođe imate opciju da povučete prijavu.
 • Datumi: Čim vam predložimo neki datum putem e-pošte, moći ćete da ga pogledate u delu „Datumi“ i da ga potvrdite ili odbijete. Ako niste u mogućnosti da dođete određenog datuma, poslaćemo vam novi datum.
 • Profil: uvek možete da ažurirate lične podatke u delu „Profil“. Promene se automatski prosleđuju.


Podatke o vašoj prijavi brišemo pet meseci nakon isteka procesa prijave u skladu sa članom 61b, stavom 1 Ukaza nemačkog radničkog suda (ArbGG) i članom 15 Nemačkog dekreta o pravima na jednako postupanje (AGG). Proces prijave se završava kada se postavi konačni status za određenu prijavu (Odbijeno | Prihvaćeno | Talenti). Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6, stava 1, tačke 1, slova b Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), člana 26 Nemačkog dekreta o zaštiti podataka (BDSG-neu).
 

Ako imate manje od 18 godina, zahtevamo pristanak vaših zakonskih staratelja da bismo potpisali ugovor s vama.

 

   b) Grupni portal za poslove

Podatke iz vaše prijave čuvamo na našem portalu za poslove. Kompanije Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH i Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH imaju pristup ovom portalu.
 

Ovo nam omogućava da povežemo vaš kvalifikacioni profil sa drugim otvorenim pozicijama i da skrenemo vašu pažnju na druge odgovarajuće pozicije. Pristup može da bude naročito koristan ako ste se prijavili za slobodnu poziciju u istom ili sličnom obliku u jednoj od gorepomenutih kompanija ili ako živite u graničnoj oblasti. Ako ste se prijavili za međunarodnu poziciju, odgovarajuće zemlje mogu da budu uključene u proces selekcije. Međutim, ako to ne želite, možete uvek da zabranite takav pristup. Prijavite se samo na nivou kontakta određenog u oglasu za posao da biste iskoristili pravo na zabranu. Zabrana, bez obzira kad ste je podneli, nema uticaja na proces odabira za vašu trenutnu poziciju. Obrada podataka se vrši na pravnoj osnovi člana 6, stava 1, tačke 1, slova f ili – ako ste se izričito prijavili za međunarodnu poziciju – slova b Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), člana 26 Nemačkog dekreta o zaštiti podataka (BDSG-neu). Vaša prava su zaštićena internim ugovornim odredbama koje osiguravaju visok standard zaštite ličnih podataka.

 

   c) Čuvanje vaše prijave u našem delu za talente

Ako nismo u mogućnosti da razmotrimo vašu prijavu za određenu poziciju, u nekim slučajevima bismo voleli da sačuvamo vašu prijavu u našem delu za talente. Poslaćemo vam posebnu pozivnicu da se pridružite ovom delu za talente koju možete da prihvatite ili odbijete preko našeg sistema. Na ovaj način možemo da vas kontaktiramo ako se pojavi odgovarajuća pozicija za vas. Sačuvaćemo vašu prijavu samo ako ste nam dali izričitu saglasnost da to uradimo.
 

Ako pristanete, čuvaćemo podatke iz vaše prijave najduže u periodu od dvanaest meseci, a nakon toga se automatski brišu. Imajte na umu da u slučaju zabrane na obradu podataka, nećemo moći da vas uzmemo u obzir prilikom popunjavanja budućih slobodnih pozicija koje bi vam odgovarale. Pravnu osnovu u ovom slučaju predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

8,2. Prijave pripravnika, studenata i učenika koji traže praksu

Rado ćemo da prihvatimo vašu prijavu pripravnika, studenta ili učenika koji traži praksu. Ove prijave takođe tretiramo u skladu sa gorepomenutim principima.
 

9. Prisustvo na društvenim mrežama na internetu

U okviru društvenih mreža, kao operator veb-stranice, koristimo usluge internet platformi da bismo informisali korisnike koji su aktivni na ovim platformama o ponudama podataka i uslugama koje nudi kompanija Konica Minolta radi direktne komunikacije putem ovih platformi ako su korisnici zainteresovani za ovo. Tako kanali društvenih mreža doprinose našem prisustvu na internetu i nude zainteresovanim stranama kojima se dopada ova vrsta podataka alternativni kanal za komunikaciju.

Trenutno imamo profile na sledećim mrežama:
Kada određeni profil na društvenoj mreži kompanije Konica Minolta postane deo vaše mreže, primenjuju se uslovi i odredbe i politika obrade podataka odgovarajućeg operatora.

Nemamo nikakvog uticaja na prikupljanje podataka i njihovu dalju upotrebu na društvenim mrežama. Jedino znamo da će se vaši podaci koristiti radi istraživanja tržišta i u reklamne svrhe i da će se kreirati profili upotrebe na osnovu vašeg korisničkog ponašanja i interesovanja koja proizilaze iz ovoga. Dodatno, dalje reklamiranje zasnovano na pretpostavljenim interesovanjima može da se uključi. Ovo se obično postiže čuvanjem kolačića na vašem računaru. 

Zato želimo da vam eksplicitno ukažemo na to da će korisničke podatke (npr. lične podatke, IP adresu) čuvati operatori mreža u skladu sa njihovim pravilima o upotrebi podataka i koristiti u poslovne svrhe. Takođe želimo da istaknemo da vaši podaci mogu da se obrađuju i izvan Evorpske unije kao deo ovih aktivnosti. Dobavljači usluga iz SAD-a, koji podležu Štitu privatnosti, slažu se sa standardima za zaštitu podataka Evropske unije.

Obrađujemo podatke korisnika platformi na društvenim mrežama kompanije Konica Minolta do te mere da nas ovi korisnici kontakriraju i komuniciraju s nama putem komentara ili direktnih poruka. Možete da se pozovete na prava subjekta podataka kod nas (pogledajte takođe Deo II o vašim pravima) i kod provajdera društvene mreže.

Obrada ličnih podataka korisnika utemeljena je na našem pravnom interesu, a to je da efikasno informišemo i komuniciramo sa korisnicima u skladu sa članom 6 (1f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako odgovarajući provajderi od vas zatraže vaš pristanak na obradu podataka (tj. da date pristanak npr. tako što ćete označiti polje ili potvrditi preko tastera), pravna osnova je obrada u skladu sa članom 6 (1a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
 

YouTube

Snimci na stranici YouTube uključeni su na naše veb-stranice. Nalaze se na adresi www.Youtube.com, ali mogu da se reprodukuju direktno na našoj stranici. Na video snimcima na našoj stranici aktivirali smo napredni režim zaštite podataka. Ovo znači da ako ne pustite video snimke, nikakvi podaci o vama se neće prenositi na stranicu YouTube. Međutim, ako pokrenete video snimke, podaci se šalju na stranicu YouTube. Prvo, stranica YouTube dobija podatke o tome da ste posetili odgovarajuću stranicu na našoj veb-stranici. I drugi podaci mogu da se prenose na stranicu YouTube, ali mi o tome nemamo nikakvih saznanja. U ovom slučaju takođe nemamo nikakvog uticaja na prenos podataka. Ako se prijavite na stranicu YouTube, preneseni podaci se direktno vezuju za vaš račun. Ako ne želite da se ovo dešava, morate da se odjavite sa stranice YouTube pre nego što pokrenete video snimke na našim veb-stranicama. Stranica YouTube čuva vaše podatke kao korisnički profil i koristi ih u svrhe reklamiranja i istraživanja tržišta i/ili radi prilagođavanja veb-stranice potrebama korisnika. Procena ove prirode može posebno da se koristi za ciljno oglašavanje (čak i u slučaju korisnika koji se nisu prijavili na stranicu). Stranica YouTube vam nudi pravo da odbijete stvaranje korisničkih profila što morate da uradite direktno na stranici YouTube.
 

Izjava o privatnosti stranice YouTube nudi više podataka što se tiče svrhe i obima prikupljanja podataka i obrade, ali i dodatne informacije o vašim pravima i opcijama za postavke radi zaštite vaše privatnosti: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Kompanija Google takođe obrađuje vaše lične podatke u SAD-u i podleže Štitu privatnosti između EU i SAD-a https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

Pravnu osnovu za uključivanje video snimaka sa stranice YouTube predstavlja član 6, stav 1, tačka 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

 

10. Isključivanje opcija na društvenim mrežama

Ako ste član neke društvene mreže i ne želite da ta platforma prikuplja podatke koji se odnose na vas preko naše veb-stranice na toj društvenoj mreži i da ih poveže sa sačuvanim podacima na toj mreži, morate da se odjavite sa te mreže pre nego što posetite našu stranicu, izbrišete sve kolačiće koji su sačuvani na vašem uređaju, a onda da zatvorite i ponovo otvorite pregledač. Kada se ponovo prijavite, mreža će da vas prepozna kao posebnog korisnika.

Pogledajte podatke preko linkova za provajdere niže radi detaljnog opisa važnih aktivnosti obrade i isključenih opcija.

Ako želite da zahtevate podatke ili se pozovete na bilo koje korisničko pravo, takođe želimo da istaknemo da je najefikasniji način da to uradite preko samih provajdera. Jedino provajderi imaju pristup podacima korisnika i mogu direktno da preduzmu odgovarajuće mere i obezbede podatke. Ako vam i dalje treba pomoć, slobodno nam se obratite.Dodatno, evropski marketinški operatori nude novi način za isključivanje putem sledećeg linka: http://www.youronlinechoices.com/. Ova inicijativa je dizajnirana radi pojašnjenja teme internet oglašavanja. U delu „Vaši izbori na internetu“ http://www.youronlinechoices.com/ pronaći ćete spisak provajdera čije internet oglašavanje možete da isključite ili uključite. Takvi provajderi uključuju kompanije Facebook i Google.
 

11. Kompanija Konica Minolta postavila je sledeća pravila kao globalnu referentnu tačku za sopstveni rad:


https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/company/corporate-information/global-personal-data-protection.html