bEST Payment


Samouslužno štampanje i naplata za ugostiteljsku delatnost


Integrišući osnovne knjigovodstvene funkcije, ova pristupačna aplikacija za uređaje kompanije Konica Minolta sa podrškom za OpenAPI idealna je za javne organizacije koje žele da ponude klijentima naplativu uslugu za kopiranje, štampanje, skeniranje i slanje/primanje faksa pomoću mobilnih uređaja.

 

Primenu može da pronađe u ugostiteljskoj delatnosti, ali i u drugim preduzećima u uslužnom sektoru, kao što su kopirnice, poslovni parkovi, javne biblioteke itd. 

 

best payment logotip


Radni proces sistema best payment

bEST Payment

bEST Payment

Bezbedno štampanje

 • Potpuna administratorska kontrola pristupa
 • Okruženje štampanja u privatnom informatičkom oblaku
 • Štampanje sa praćenjem
 • Potvrda identiteta PIN-om
 • Potvrda identiteta ID karticom (napredna funkcija)

Podrška formata datoteka i postavki otiska

 • Podrška za format datoteke bez upotrebe upravljačkog programa
 • Konfiguracija postavki štampanja putem veb-interfejsa
 • Podrazumevane postavke otiska

Knjigovodstvo i naplata

 • Konfiguracija pojedinačnih cenovnih tabela
 • Kreiranje faktura
 • Ograničavanje korisničkog stanja putem funkcije pretplate
 • Izveštaj o korisničkoj aktivnosti

Fleksibilno prosleđivanje zadataka

 • Štampanje e-pošte (napredna funkcija)
 • Štampanje preko veba

Podrška za korporativnu politiku BYOD*

 • Štampanje sa mobilnog uređaja
 • Jednostavno korišćenje
 • Štampanje bez upravljačkog programa

* Bring Your Own Device (Ponesi sopstveni uređaj)


Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

bEST Payment brošura