BENS Server


Bezbedno štampanje pomoću mobilnih uređaja nezavisno od aplikacije


Omogućavanjem fleksibilnog, inteligentnog i prilagodljivog upravljanja procesima štampe, BENS Server predstavlja pametno rešenje za kreiranje radnih procesa štampanja i obrade dokumenata specifične za korisnika, kao i za bezbedno štampanje pomoću mobilnih uređaja. Radeći kao mrežni server za štampu, BENS Server optimizuje strimovane podatke za štampu i omogućava proizvodnim uređajima kompanije Konica Minolta da se prilagode praktično svakom okruženju štampe, uključujući SAP i AirPrint. Potpuno nezavistan od aplikacija, BENS Server prerađuje podatke za štampu pomoću mobilnih uređaja kako bi se postigli željeni rezultati štampe. On kombinuje konverziju i mogućnosti poboljšavanja, lako se prilagođava i pruža brojne prednosti za mala i srednja preduzeća, kao i za štamparska okruženja sa velikim obimom posla: jedna instanca sistema BENS Server može da podrži i unapredi skup funkcija čitave korporacijske mreže.


Radni proces sistema BENS Server


BENS Server

BENS Server

Bezbedno štampanje

 • Administrator kontroliše pristup korisnika
 • Šifrovanje datoteka
 • Štampanje sa praćenjem
 • Bezbedno upućivanje na štampanje
 • Potvrda identiteta PIN-om
 • Potvrda identiteta bar-kodom

Fleksibilno prosleđivanje zadataka

 • Štampanje pomoću upravljačkog programa
 • Štampanje pomoću mobilnih uređaja

Podrška za korporativnu politiku BYOD*

 • Rešenje za okruženja sa više dobavljača usluga
 • Štampanje sa mobilnog uređaja

Podrška formata datoteka i postavki otiska

 • Podrazumevane postavke otiska


* Bring Your Own Device (Ponesi sopstveni uređaj)


Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

BENS Server brošura