EveryonePrint


Sloboda štampanja u informatičkom oblaku


Štampanje pomoću mobilnih uređaja, zasnovano na tehnologiji privatnog informatičkog oblaka, od sličnog je značaja za mala i srednja preduzeća koja rade u korporativnom okruženju kao i za javne organizacije koje žele da pruže bezbedno štampanje pomoću mobilnih uređaja, na primer, u obrazovnom sektoru. Mreža u informatičkom oblaku sa privatnim hostom sistema EveryonePrint omogućava preduzećima bezbedno štampanje pomoću mobilnih uređaja, uključujući štampanje sa praćenjem, bez potrebe za izmenama ili instaliranjem dodatnih aplikacija na klijentovom uređaju.


EveryonePrint logotip


Radni proces sistema EveryonePrint

EveryonePrint

EveryonePrint

Bezbedno štampanje

 • Administrator kontroliše pristup korisnika
 • Sveobuhvatno šifrovanje datoteka
 • Okruženje štampanja u privatnom informatičkom oblaku
 • Štampanje sa praćenjem
 • Scenario štampanja u ulozi gosta
 • Bezbedno upućivanje na štampanje
 • Potvrda identiteta PIN-om
 • Potvrda identiteta putem ID kartice (opciono)
 • Potvrda identiteta putem korisničkog imena i lozinke

Podrška za korporativnu politiku BYOD*

 • Rešenje za okruženja sa više dobavljača usluga
 • Štampanje sa mobilnog uređaja
 • Jednostavno korišćenje
 • Štampanje bez upravljačkog programa

* Bring Your Own Device (Ponesi sopstveni uređaj)

Fleksibilno prosleđivanje zadataka

 • Štampanje pomoću upravljačkog programa
 • Štampanje e-pošte
 • Štampanje preko veba
 • Štampanje pomoću mobilnih uređaja
 • Google Cloud Print

Podrška za formate datoteka i podešavanje otiska

 • Podrška za upravljački program za štampač
 • Napredno štampanje pomoću upravljačkog programa
 • Podrška za format datoteke bez upotrebe upravljačkog programa
 • Konfiguracija postavki štampanja putem veb-interfejsa
 • Podrazumevane postavke otiska
 • Štampanje veb-stranica

Knjigovodstvo i naplata

 • Dodatak knjigovodstvenom rešenju (opciono)

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

EveryonePrint brošura