EFI Color Profiler Suite


Vodeće upravljanje bojama za Fiery servere


Ovo vodeće rešenje za upravljanje bojama za Fiery servere sastoji se od integrisanih alata koji obezbeđuju ukupan kvalitet boje u svakog fazi radnog procesa štampe. Sveobuhvatni Fiery® Color Profiler Suite proširuje mogućnosti štampača koje pokreće Fiery najnaprednijim dostupnim alatima za upravljanje bojama, integrisanim u svaku fazu radnog procesa štampe, kako bi reprodukcija boje uvek bila precizna, dosledna i ponovljiva.


Radni proces paketa profilera boja

EFI Color Profiler Suite

EFI Color Profiler Suite

Garancija kvaliteta

 • Alat za verifikaciju zasnovan na merenju
 • Poređenje zasnovano na merenju
 • Verifikacija boja koju pokreće čarobnjak

Kreiranje profila

 • Intuitivni korisnički interfejs
 • Podrška za profile ICC v2 i ICC v4
 • Optimizovana pokrivenost i kalibracija
 • Automatska instalacija
 • Profiler monitora
 • Kompatibilnost

Procena profila

 • 3D prikazivač game boja
 • Nadzor profila
 • Uređivač profila

Upotpunite tim: Vrhunski spektrofotometar za skeniranje FD-5BT

 • M1-Mode – spreman za moderne standarde
 • Odlično slaganje između instrumenata
 • Ekran za samostalnu upotrebu
 • Profesionalni spektrodenzitometar

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

EFI Color Profiler Suite brošura