Konica Minolta Color Care 2


Garantovan kvalitet boja


Paket aplikacija Color Care 2 kompanije Konica Minolta definiše, arhivira i održava standarde kvaliteta specifične za proizvod za svaki bizhub uređaj u boji instaliran u skladu sa obaveznom procedurom Konica Minolta Color Care. Sveobuhvatni pristup Color Care može da doprinese dobijanju sertifikata „Validation Printing System“ organizacije Fogra za bizhub sistem u boji. Ova validacija Fogracert je zasnovana na standardu ISO 12647-8.


Konica Minolta Color Care 2 logotip


Radni proces sistema Konica Minolta Color Care 2
Radni proces sistema Konica Minolta Color Care 2

Konica Minolta Color Care 2

Konica Minolta Color Care 2

Garancija kvaliteta

 • Vodeće softversko rešenje u industriji
 • Jednostavno korišćenje
 • Standardi kvaliteta specifični za proizvod
 • Unapred definisani ciljevi kvaliteta
 • Sistem kontinuirane kontrole kvaliteta
 • Funkcija statistike

Procena profila

 • 3D prikazivač game boja
 • Štampanje game boja kao tačaka

Kreiranje profila

 • CMYK i RGB profili
 • Podrška za profile ICC v2 i ICC v4
 • Izbor separacionog rasporeda (IT8.7/3, IT87.4, ECI)
 • Profili monitora
 • Optimizacija profila
 • Podrška za Mac i Windows
 • Uređaj za merenje kompanije Konica Minolta

Upotpunite tim: Vrhunski spektrofotometar za skeniranje FD-5BT

 • M1-Mode – spreman za moderne standarde
 • Odlično slaganje između instrumenata
 • Ekran za samostalnu upotrebu
 • Profesionalni spektrodenzitometar

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Konica Minolta Color Care 2 brošura