BENS Server


Optimizovano štampanje i prilagođeni radni procesi


Radeći kao mrežni server za štampu, BENS Server omogućava fleksibilno, pametno i prilagodljivo upravljanje procesom štampanja. Manipulisanjem i optimizovanjem strimovanih podataka za štampu, BENS Server omogućava da se proizvodni uređaji kompanije Konica Minolta prilagode svakom štamparskom okruženju, uključujući SAP i druge ERP sisteme. Potpuno nezavistan od aplikacija, BENS Server daje mogućnost konverzije i unapređenja i prerađuje podatke za štampu kako bi postigao ciljne rezultate koje klijent zahteva. Mogu se dodati bar-kodovi, korporacijski fontovi ili makroi, a duplikati se mogu kreirati kako bi se zamenili matrični štampači ili preveli strimovani originalni podaci za štampu, kao što je Prescribe, u standardne jezike štampača. Obezbeđena je i potpuna fleksibilnost po pitanju filtera i licenci.


Radni proces sistema BENS Server

BENS Server

BENS Server

Konverzija

 • Konverzija Prescribe
 • Štampanje unikodova

Povezivanje sa hostom

 • SAP štampa
 • IPDS i AFPDS štampa

Štampanje

 • Protokoli:
  LPR, SMB, Socket, IPP,
  SNMP, DHCP, IPDS/AFPDS,
  AirPrint (opciono)

Poboljšavanje

 • Štampanje bar-kodova
 • OCR A/B fontovi
 • Obrada fontova
 • Duplikati
 • Makroi
 • Komprimovanje podataka
 • Pametno upravljanje dokumentima

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

BENS Server brošura