Universal Print Driver


Objedinjeni pristup svakom proizvodnom uređaju


Kao objedinjeni upravljački program za štampač za sve proizvodne uređaje u mreži, Universal Print Driver (UPD) kompanije Konica Minolta pojednostavljuje svakodnevne poslovne rutine, a primenom samo jednog interfejsa za štampač upotreba postaje praktičnija za korisnika. UPD je kompatibilan sa većinom štampača i višefunkcionalnih štampača kompanije Konica Minolta, kao i sa drugim uređajima koji podržavaju PCL6 ili PostScript, nezavisno od brenda.


Radni proces upravljačkog programa Universal Print Driver

Universal Print Driver

Universal Print Driver

Štampanje

  • Jedan upravljački program za štampač za više uređaja
  • Upravljački program za štampač nezavistan od proizvođača
  • Automatska mrežna pretraga

Poboljšavanje

  • Jedan korisnički interfejs (UI) za sve uređaje
  • Alatka za izbor uređaja
  • Automatsko povezivanje sa uređajima
  • Kreiranje ikona štampača

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Universal Print Driver brošura