CS Remote Care


Interaktivna razmena informacija između uređaja i našeg sistema za upravljanje uslugama svaki put kada je podrška održavanja visokog kvaliteta potrebna.


CS Remote Care omogućava vrhunsku komunikaciju među mašinama (Machine-to-Machine – M2M) između proizvodnih uređaja bizhub i servisne organizacije kompanije Konica Minolta: Daljinska veza prenosi sve relevantne sistemske informacije u realnom vremenu, blagovremeno obaveštavajući servis kompanije Konica Minolta o rutinskom održavanju ili bilo kojoj drugoj potrebnoj intervenciji, na primer, radi rešavanja tehničkog problema.

Putem putanje daljinske komunikacije moguće je aktivirati automatizovane usluge, kao što je isporuka potrošnog materijala, i obaviti zadatke daljinski, uključujući usluge kao što su ažuriranja firmvera i podešavanja uređaja. Putem remote panela (remote desktop) moguće je pružiti pomoć i uputstva krajnjim korisnicima sa udaljenih lokacija. Veb-portal sadrži i grafički veb-interfejs prilagođen korisniku sa informacijama o statusu uređaja, kao i deo za izveštavanje.

Koncept CS Remote Care predstavlja garanciju kompanije Konica Minolta za maksimalnu dostupnost sistema. Vreme neaktivnosti proizvodnih uređaja može se svesti na minimum, produktivnost povećati, a rutinsko održavanje planirati u skladu sa radnim rasporedima korisnika.


Radni proces sistema CS Remote Care

CS Remote Care

CS Remote Care

Nadzor

 • Bezbedna veza
 • Jednosmerna/dvosmerna komunikacija
 • Sveobuhvatni nadzor
 • Prikupljanje podataka senzora sa uređaja za proizvodnu štampu i i njihova detaljna analiza

Centralizacija

 • Efikasan prenos informacija
 • Za većinu metoda komunikacije nije potrebna instalacija

Automatizovane usluge

 • Direktno očitavanje brojača
 • Automatizovano poručivanje potrošnog materijala
 • Bez potrebe za ručnim pozivanjem servisa

Postavke uređaja

 • Servisni meniji
 • Daljinsko ažuriranje firmvera
 • Daljinska podrška

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

CS Remote Care brošura