Kofax eCopy ShareScan


Uvodi papirne dokumente u digitalni svet


Rešenja za obradu slika Kofax eCopy povezuju sisteme bizhub kompanije Konica Minolta sa korporacijskim aplikacijama za trenutno snimanje, distribuciju i upravljanje informacijama na papiru.

Korisnici mogu bezbedno i glatko da skeniraju dokumente u poslovne aplikacije koje podržavaju elektronske poslovne procese. Kofax® eCopy® ShareScan® omogućava korisnicima da snime dokumente na višefunkcionalnim štampačima kompanije Konica Minolta i usmere ih ka većem broju odredišta ili aplikacija jednim dodirom na dugme.Kofax eCopy PDF Pro Office logotip


Radni proces sistema Nuance eCopy ShareScan

Kofax eCopy ShareScan

Kofax eCopy ShareScan

Snimanje dokumenata 

 • Skeniranje papirnih dokumenata
 • Skeniranje na unapred definisana odredišta

Distribucija dokumenata 

 • Automatizovano usmeravanje i radni procesi
 • Usmeravanje i čuvanje dokumenata
 • Usmeravanje pošte
 • Konektori za ERP, DMS, CRM, ECM

Obrada dokumenata

 • Optimizacija skeniranja na tabli višefunkcionalnog štampača
 • Konverzija dokumenata koristeći OCR i OMR
 • Deljenje dokumenta na delove

Upravljanje sadržajem i dokumentima 

 • Efikasna i bezbedna saradnja
 • Povezivanje sa ECM aplikacijama

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Kofax eCopy ShareScan brošura