AccurioPro Flux Essential

JEDINI SOFTVER ZA PRIPREMU ZADATAKA ZA ŠTAMPU KOJI VAM TREBA


Pametne funkcije štampe, uključujući šablone i razdvajanje stranica u boji, štede korisniku vreme i novac, pružajući svu funkcionalnost potrebnu za efikasne procese pripreme za štampu. Automatizacija zadataka koji se ponavljaju i centralizovana kontrola svih proizvodnih mašina unaprediće produktivnost odeljenja za štampu.


AccurioPro Flux Essential isporučuje se sa unapred definisanim skupom šema raspoređivanja (kao što su brošura, Gang-Up itd.), koje automatizuju zadatak raspoređivanja većeg broja stranica na jedan list, što je ranije bilo podložno greškama. Ta funkcija olakšava i kreiranje pojedinačnih formata papira i potpisa kako bi se proizveli namenski štamparski proizvodi, kao što su prilagođene brošure. Korisnici koriste prednosti maksimalne jednostavnosti upotrebe i značajne uštede vremena.


Operateri samo treba da podese šablone jednom i uštedeće veliku količinu vremena na svim budućim ponavljajućim zadacima pripreme za štampu. Mogu da izaberu neku od brojnih pametnih funkcija štampe kako bi upravljali svim dolaznim zadacima. Moćna funkcionalnost za upravljanje zadacima je obuhvaćena za profesionalno uređivanje zadataka. Naknadno uređivanje zadataka unapređuje fleksibilnost odeljenja za štampu, dok raspoređivanje pojednostavljuje i ubrzava dugotrajni zadatak raspoređivanja većeg broja stranica na jednom listu.


Priprema za štampu nikada nije bila tako glatka i jednostavna za upravljanje.


Najprofesionalnije uređivanje koje je dostupno


Da li sami vodite štampariju – ili možda interno odeljenje za štampu?Kao dobavljač štamparskih usluga, veoma ste svesni činjenice da su vam za proizvodnju i isporuku besprekornih štamparskih proizvoda u najkraćim rokovima potrebni najbolji dostupni štamparski proizvodi.


Ne želite da gubite vreme sa ponavljajućim zadacima usled podešavanja sličnih zadataka štampe. Ručno obavljanje ovih zadataka oduzima dosta vremena, nije praktično i stvara nepotrebne troškove jer zahteva više radne snage. Želite da organizujete proizvodnu štampu na najefikasniji i najjeftiniji način, koristeći uvek najprikladniji uređaj za proizvodnju svakog zadatka.


Deljenje zadataka na zasebne otiske u boji i crno-bele otiske često je najisplativiji pristup, ali da biste to uradili, potrebne su vam profesionalne softverske aplikacije, koje mogu da odgovore i na zahteve klijenata za naknadne izmene. Na taj način, uvek ćete moći da reagujete uz maksimalnu profesionalnost i fleksibilnost, kao i da ispunite čak i najkraće rokove isporuke.


Profesionalni softver Make-Ready omogućava unošenje izmena u postavke zadatka štampe nekoliko trenutaka pre slanja zadatka u proizvodnju. Uz pravu aplikaciju Make-Ready, umetanje listova sa jezičcima, brisanje stranica ili dodavanje kompleksnih detalja obrade zadatka, kao što je završna obrada pravljenja brošure, raspoređivanje, razdvajanje stranica u boji ili postavljanje oznaka za isecanje, ne predstavlja problem. Zahvaljujući pregledu u realnom vremenu, odmah možete da vidite sve izmene unete u zadatak. To štedi dragoceno vreme jer više ne morate da štampate uzorke otisaka.


Šabloni raspoređivanja u profesionalnom softveru Make-Ready unapređuju ukupnu efikasnost, funkcija razdvajanja stranica u boji poboljšava profitabilnost, dok funkcije naknadnog uređivanja zadataka skraćuju vreme reakcije i povećavaju vam fleksibilnost.


AccurioPro Flux - the automated print flow solution by Konica Minolta

Scalability for complete flexibility – AccurioPro Flux is a highly scalable software suite, which makes available a range of tools to organise, automate and optimise a company’s entire print workflow.

Radni proces sistema Accurio Pro Flux Essential

Unapredite opštu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost

Unapredite opštu fleksibilnost, efikasnost i konkurentnost

AccurioPro Flux Essential je softversko rešenje kompanije Konica Minolta za pripremu zadataka za štampu i profesionalnu automatizaciju radnog procesa štampe. Optimizovan za upotrebu u CRD okruženjima i internim odeljenjima štampe javnih organizacija, univerziteta i korporacija, ovaj sistem pruža funkcionalnost neophodnu za smanjenje troškova i povećanje povraćaja investicije.


AccurioPro Flux Essential daje dobavljačima štamparskih usluga i CRD menadžerima efikasnu funkciju pravljenja šablona. Operateri samo treba da podese šablone jednom i uštedeće dosta vremena na svim budućim ponavljajućim zadacima pripreme za štampu. Mogu da izaberu neku od brojnih pametnih funkcija štampe kako bi upravljali svim dolaznim zadacima.


Moćna funkcionalnost za upravljanje zadacima je obuhvaćena za profesionalno uređivanje zadataka. Naknadno uređivanje zadataka unapređuje fleksibilnost odeljenja za štampu, dok raspoređivanje pojednostavljuje i ubrzava dugotrajni zadatak raspoređivanja većeg broja stranica na jednom listu.

AccurioPro Flux Essential

AccurioPro Flux Essential

Opcije sistema AccurioPro Flux Essential


  • Flux Raster Editor
    Ovaj napredni uređivač omogućava uređivanje dokumenata na nivou slike/rastera. Omogućava uobičajene postupke uređivanja slike (npr. uklanjanje mrlja, poravnavanje, četkicu, brisanje, linije, popunu) za jednu ili više stranica.


Koje onda prednosti vaša kompanija može da očekuje da će postići uvođenjem objedinjenih Konica Minolta Make-Ready rešenja?


  • UŠTEDITE VREME: Ne trošite vreme na ponavljajuće zadatke podešavanja sličnih zadataka štampe. Ručno obavljanje ovih zadataka oduzima dosta vremena, nije praktično i stvara nepotrebne troškove jer zahteva više radne snage;
  • ORGANIZUJTE SE: Rasporedite proizvodnu štampu na najefikasniji i najisplativiji način koristeći najpodesniji proizvodni uređaj za štampanje svakog zadatka.Deljenje zadataka na zasebne zadatke štampe u boji i crno-bele štampe često je najisplativiji pristup;
  • NAJBOLJI SOFTVER U INDUSTRIJI: Profesionalne softverske aplikacije odgovaraju na zahteve naknadnih klijentskih izmena, tako da možete da reagujete uz maksimalnu fleksibilnost i ispunite čak i najkraće rokove isporuke;
  • OSTAVITE ZA POSLEDNJI TRENUTAK: Profesionalni softver za pripremu za štampu daje vam mogućnost unošenja izmena u postavke zadatka štampe u poslednjem trenutku pre slanja u proizvodnju.Uz pravu aplikaciju Make-Ready, umetanje listova sa jezičcima, brisanje stranica ili dodavanje kompleksnih detalja obrade zadatka, kao što je završna obrada pravljenja brošure, raspoređivanje, razdvajanje stranica u boji ili postavljanje oznaka za isecanje, možete da obavite neposredno pre štampanja;
  • PREGLEDAJTE SVAKU IZMENU: Pregled u realnom vremenu omogućava da odmah vidite sve izmene unete u zadatak, čime štedite dragoceno vreme jer više ne morate da štampate uzorak otiska;
  • UKLJUČITE ŠABLONE U PROIZVODNI PROCES: Šabloni raspoređivanja koji se koriste u profesionalnom softveru Make-Ready poboljšavaju opštu efikasnost;
  • FUNKCIJA RAZDVAJANJA STRANICA U BOJI: Razdvajanje stranica u boji unapređuje profitabilnost, dok mogućnosti naknadnog uređivanja zadataka skraćuju vreme reakcije i povećavaju fleksibilnost.

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

AccurioPro Flux Essential brošura
AccurioPro_Flux_Essential_Make-ready_datasheet thumbnail