BENS Server


Prilagođavanje svakom okruženju štampe


BENS Server funkcioniše kao mrežni server za štampu koji optimizuje strimovane podatke za štampu kako bi se integrisali proizvodni uređaji kompanije Konica Minolta u praktično bilo koje okruženje štampanja, na primer, SAP. Potpuno nezavistan od aplikacije, BENS Server prerađuje podatke za štampu kako bi proizveo željene rezultate. Možete da dodate bar-kodove, fontove ili makroe i možete da kreirate duplikate da biste zamenili matrične štampače ili preveli originalne strimove podataka za štampu, kao što je Prescribe, u standardne jezike štampača. Potpuna fleksibilnost osigurana je za filtere i licence. BENS Server istovremeno igra i ulogu pametnog rešenja za kreiranje radnih procesa štampe i obrade dokumenata specifičnih za korisnika. Skup njegovih funkcija pruža vrednu podršku za objedinjeno upravljanje odeljenjem za štampu, olakšava definisanje smernica štampe, omogućava obradu zadataka zasnovanu na proizvodu i podržava efikasno upravljanje redom za čekanje za štampu.


Radni proces sistema BENS Server

BENS Server

BENS Server

Objedinjeno upravljanje odeljenjem za štampu

 • Obrada fontova
 • Makroi

Smernice i pravila štampanja

 • Kontrola štampanja u boji
 • Otkazivanje štampača
 • Smernice za ekološki prihvatljivo štampanje
 • Prilagođeno kreiranje pravila
 • Sačuvajte kopiju zadatka štampe

Obrada zadataka zasnovana na proizvodu

 • Duplikati
 • Pametno upravljanje dokumentima

Upravljanje redom za čekanje za štampanje

 • Centralno upravljanje
  redovima za čekanje i postavkama
 • Fleksibilna svojstva reda za čekanje
 • Bezbedno upućivanje na štampanje
 • Štampanje bilo gde
 • Upravljanje skladištem
 • Osnovna raspodela količine posla

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

BENS Server brošura