EFI Fiery Central


Centralizovana kontrola štampe radi veće produktivnosti


Pomažući operaterima štampe da obavljaju posao brže i isplativije, EFI Fiery® Central kombinuje nekoliko mašina kojima upravlja Fiery i izabranim mašinama kojima ne upravlja Fiery u okruženju Fiery Command Workstation. Njegov objedinjeni interfejs daje organizovano radno okruženje i pruža operaterima mogućnost proizvodne štampe bez nadzora. Unapređujući zadatke štampanja na taj način, EFI Fiery Central povećava efikasnost svakog proizvodnog okruženja i obezbeđuje brži povraćaj investicije.


Radni proces sistema EFI Fiery Central

EFI Fiery Central

EFI Fiery Central

Objedinjeno upravljanje odeljenjem za štampu

  • Prilagodljivost i produktivnost
  • Jedan korisnički interfejs

Obrada zadataka zasnovana na proizvodu

  • Definisanje pravila po potrebi
  • Dvosmerna komunikacija
  • Preusmeravanje grešaka

Upravljanje redom za čekanje za štampanje

  • Jednostavno grupisanje
  • Inteligentno balansiranje zadataka
  • Podrška za do 12 štampača

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

EFI Fiery Central brošura