PageScope My Print Manager


Štampanje sa praćenjem podiže praktičnu upotrebu za korisnika i aspekte bezbednosti na sledeći nivo.


Kao napredni alat za štampanje sa praćenjem kojim se upravlja centralno, PageScope My Print Manager odgovara na važne zahteve praktične upotrebe za korisnika i bezbednosti u današnjim korporativnim okruženjima. Obezbeđujući raznovrsnu funkcionalnost oko bezbednog štampanja ličnih dokumenata u kontrolisanim okruženjima štampe, ne samo da omogućava poverljivo štampanje bilo gde, već i objedinjuje korporativne redove za čekanje za štampanje.

My Print Manager pomaže u izbegavanju nepotrebnih otisaka koje niko ne dođe da preuzme, smanjuje obim štampe i unapređuje efikasnost troškova.


Radni proces sistema PageScope My Print Manager

PageScope My Print Manager

PageScope My Print Manager

Upravljanje redom za čekanje za štampanje

  • Centralno upravljanje redovima za čekanje za štampanje i postavkama
  • Bezbedno upućivanje na štampanje
  • Štampanje bilo gde
  • Upravljanje skladištem
  • Omiljeni zadaci
  • Pristup sačuvanim zadacima štampe preko veba

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PageScope My Print Manager brošura

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Rule-based-printing Option brošura