PlanetPress Connect


Poslovanje će postati vidljivo novim grupama klijenata.


Za svako korporativno okruženje zaduženo za upravljanje distribucijom poslovne komunikacije i dokumenata, PlanetPRess Connect je savršen alat za upravljanje štampom. PlanetPress Connect pruža sveobuhvatni skup alata za svaki korak radnog procesa komunikacije. Potpuno personalizovana poslovna komunikacija za sve tipove sredstava komunikacije kreira se izvorno, u šta spadaju štampa, HTML e-pošta i veb.


Radni proces sistema PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Smernice i pravila štampanja

  • Izbor procesa za poslovni dokument
  • Uslovi pokreću radnje
  • Formati štampe standardni za delatnost 

Obrada zadataka zasnovana na proizvodu

  • Dinamične rutine isporuke 
  • E-pošta
  • Tekstualne poruke
  • Onlajn komunikacija 
  • Poboljšana komunikacija štampe

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PlanetPress Connect brošura