YSoft SafeQ


Sveobuhvatno upravljanje štampom u jednom rešenju


Obrazovne institucije, kao i organizacije počevši od malih kompanija do globalnih korporacija, obično rade sa ograničenim budžetima, zbog čega moraju da kontrolišu troškove štampe. U isto vreme, efikasnost i fleksibilnost štampanja na sličan način su važne u korporativnom i obrazovnom sektoru. YSoft SafeQ Print Management Suite usmeren je ka svakom od ovih ciljeva: Uz njegovu isplativu arhitekturu, modularni softver i opcije za dodatke, YSoft SafeQ pruža potpuni asortiman funkcija za upravljanje štampanjem, koje smanjuju troškove štampanja, istovremeno povećavajući bezbednost dokumenta i poboljšavajući produktivnost radnog procesa.

Nudeći efikasno upravljanje redom za čekanje, kao i praktično definisanje smernica i pravila štampanja, YSoft SafeQ efikasno odgovara na zahteve korporativnog i obrazovnog sektora po pitanju pouzdanog upravljanja otiskom.


Radni proces sistema YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Upravljanje redom za čekanje za štampanje

 • Štampanje sa više lokacija
 • Štampanje na bilo kom uređaju zasnovano na klijentu
 • Centralno upravljanje redovima za čekanje za štampanje i postavkama
 • Štampanje pomoću mobilnih uređaja
 • Bezbedno upućivanje na štampanje
 • Upravljanje skladištem
 • Pregled štampanja
 • Omiljeni zadaci
 • Raspodela količine posla i otkazivanje štampača

Smernice i pravila štampanja

 • Kontrola štampanja u boji
 • Štampanje zasnovano na aplikaciji
 • Smernice za ekološki prihvatljivo štampanje
 • Jednostavno kreiranje pravila
 • Automatsko obaveštavanje korisnika

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

YSoft SafeQ brošura