AccurioPro Compile

KREIRAJTE I ODŠTAMPAJTE PROJEKAT JEDNOM – A ZATIM GA KORISTITE PONOVO


Uz AccurioPro Compile, proces pravljenja i pripremanja projekta za štampanje postaje brz i intuitivan – čak i kada se informacije dobijaju iz različitih odeljenja i izvora.


Sačuvajte i ponovo koristite projekte za štampanje u bilo kom trenutku

AccurioPro Compile omogućava da uvedete očigledne prednosti automatizacije u proces ažuriranja datoteka projekta za štampanje. Koristite ga nedelju dana – i pitaćete se kako ste ikada mogli da radite bez njega.

Da li redovno štampate priručnike koji obuhvataju različite PDF datoteke – na primer, naslovnu stranicu, uputstva, garanciju i stranicu sa kontakt podacima? To može da bude komplikovan i dugotrajan zadatak. Sadržaj ovakvih dokumenata može povremeno da se promeni – na primer, prilikom ponovnog predstavljanja proizvoda – a pošto se ovaj sadržaj skoro uvek dobija iz brojnih različitih izvora iz čitave kompanije, to može da dovede do zabune oko toga koja je verzija teksta najnovija.

Ako vas ovo podseća na vašu situaciju, možda bi trebalo da razmislite o nesumnjivim prednostima sistema AccurioPro Compile. On vam omogućava da kreirate projekat štampanja samo jednom, a zatim da ga koristite ponovo uz malu izmenu sadržaja.


Radni proces sistema AccurioPro Compile

Automatizovano ažuriranje priručnika postaće izuzetno lako

Automatizovano ažuriranje priručnika postaće izuzetno lako

Da li redovno morate da štampate priručnike sastavljene od različitih PDF datoteka, kao što su naslovna strana, uputstva, garancija ili stranica sa podacima za kontakt? Sadržaj dokumenata se verovatno povremeno menja – na primer, prilikom ponovnog predstavljanja proizvoda – ali pošto sadržaj takvih dokumenata obično dostavljaju različiti izvori iz različitih odeljenja, ovo može da se pretvori u kompleksan i dugotrajan zadatak.

U tom slučaju, iskoristite prednosti koje pruža AccurioPro Compile tako što ćete samo jednom kreirati projekat za štampanje, a zatim ga ponovo koristiti, čak i kada se sadržaj promeni. Ovaj proces je jednostavan i intuitivan zato što će projekti za štampanje biti povezani sa izvornim dokumentima koji mogu da budu sačuvani u različitim fasciklama na mreži kompanije.


 • Kada unesete promene u neke od PDF datoteka, nećete morati da prilagođavate projekat za štampanje.Umesto toga, kada izdate komandu za štampanje, preuzima se samo najnovija verzija i automatski se umeće. Tako ćete biti sigurni da štampate samo ažurne dokumente – i to bez ikakve manuelne intervencije.
 • Ako više autora radi na jednom projektu za štampanje, svoj deo sadržaja mogu da održavaju nezavisno jedan od drugog. AccurioPro Compile omogućava praktično sastavljanje PDF datoteka iz velikog broja različitih izvora u jedan konačni dokument.
 • AccurioPro Compile je najbolji asistent za štampanje materijala za obuku ili konferenciju, kao i svih drugih projekata za štampanje koji se ponavljaju i čije postavke ostaju iste, a sadržaj dokumenata se menja.

AccurioPro Compile

AccurioPro Compile

 • Omogućava čuvanje projekata štampanja i njihovu ponovnu upotrebu
 • Čuva strukturu projekta kao šablon
 • Kreira projekte štampanja profesionalne strukture
 • Brzo, praktično i pouzdano uređivanje projekata
 • Automatsko podešavanje i linijska završna obrada
 • Prilagođena dokumentacija
 • Mogućnost mešanih formata
 • Sadržaj je uvek ažuran

Sačuvajte projekte za štampanje i ponovo ih koristite u bilo kom trenutku... Inteligentna automatizacija radnog procesa kompanije Konica Minolta omogućava ređanje PDF dokumenata po pravilnom redosledu, pozicioniranje listova za umetanje i listova sa jezičcima i njihovih oznaka, organizovanje postavki štampanja i završnu obradu za dokumente, kao i za pojedinačne PDF datoteke. Ukratko, sačuvano je sve što ste definisali u projektu za štampanje, pa ga možete ponovo upotrebiti u bilo kom trenutku.

Tehnologija vam omogućava da sačuvate strukturu projekta kao šablon; dokle god projekti za štampanje imaju istu strukturu, to vam može pomoći da uštedite dragoceno vreme i novac. Sve što je potrebno da uradite jeste da popunite šablon novim sadržajem. U projekat za štampanje možete da umetnete listove sa jezičcima na kojima možete da odštampate pojedinačne oznake, zatim da umetnete listove, uredite projekte, prevučete i otpustite PDF datoteke u projekat, pregledate umetnute datoteke, kao i da iz prozora programa uklonite prozor za pregled i traku sa postavkama da biste ih koristili u zasebnim prozorima po potrebi.

Možete i da kreirate korisnički interfejs bez suvišnih detalja da biste ostali fokusirani, zatim da koristite promešane formate ako se projekat za štampanje sastoji od PDF datoteka sa različitim formatima papira, da obezbedite da sadržaj uvek bude ažuran, da sačuvate promenjene PDF datoteke na istom mestu i pod istim imenom i još mnogo toga.


Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

AccurioPro Compile brošura
AccurioPro_Compile_print-autom datasheet thumbnail