AccurioPro Connect

PRILAGOĐAVANJE I INTEGRACIJA – UZ ACCURIOPRO CONNECT


Platforma za radne procese budućnosti


Druge platforme za radne procese? Ne gubite vreme


AccurioPro Connect vam omogućava da dodatno proširite dokazane prednosti sistema AccurioPro kompanije Konica Minolta integracijom postojeće ofsetne opreme sa sistemima za digitalnu štampu, štedeći sebi i zaposlenima dragoceno vreme i novac.


Kao odgovor na promenljive uslove tržišta, industrija ofsetne štampe počela je da usvaja raznovrsni asortiman fleksibilnih proizvoda i usluga, kao što su porudžbine malih serija, prilagođavanje i hitne porudžbine. Ovu promenu klime u industriji omogućila je glatka integracija postojeće ofsetne opreme sa sistemima za digitalnu štampu.


Ova integracija podržava i povećanu automatizaciju, poboljšanu efikasnost radnog procesa i smanjenje otpada – što je sve od ključnog značaja za zdravu profitabilnost.


Sistem platforme za radne procese AccurioPro Connect jedno je od rešenja koja pruža serija AccurioPro, asortiman profesionalnih rešenja za štampu kompanije Konica Minolta. AccurioPro Connect automatizuje široki opseg procesa pripreme za štampu, a njihovim povezivanjem automatizuje obradu podataka tokom pripreme za štampu. Povećavajući efikasnost onoga što najčešće oduzima dosta vremena, obrada podataka tokom pripreme za štampu pomaže dobavljačima štamparskih usluga da drastično povećaju produktivnost.AccurioPro Connect logotip


AccurioPro Connect

The workflow platform of the future

Sistem platforme za radne procese koji vam je potreban

Sistem platforme za radne procese koji vam je potreban

Da bi unapredile efikasnost i obezbedile konkurentnost, od ključnog je značaja za velike i srednje štamparske kompanije da u što većoj meri integrišu svoju infrastrukturu štampanja i automatizuju radne procese. Isto se odnosi na preduzeća koja koriste digitalno štampanje za proizvodnju sopstvenih internih publikacija i promotivnog materijala. Produktivnost se može povećati automatizovanim procesima pripreme za štampu i prilagođavanjem radnih procesa koji koriste prednosti alata prilagođenih korisniku.


  • Kao odgovor na promenljive uslove tržišta, industrija ofsetne štampe počela je da usvaja raznovrsni asortiman fleksibilnih proizvoda i usluga, kao što su porudžbine malih serija, prilagođavanje i hitne porudžbine. Ovo je moguće zahvaljujući digitalizaciji (na primer, omogućavanjem glatke integracije postojeće ofsetne opreme sa sistemima za digitalnu štampu). Ova integracija podržava i povećanu automatizaciju, poboljšanu efikasnost radnog procesa i smanjenje otpada – što je sve od ključnog značaja za zdravu profitabilnost.
  • Kao sistem platforme za radne procese, AccurioPro Connect automatizuje široki opseg procesa pripreme za štampu, a njihovim povezivanjem automatizuje obradu podataka tokom pripreme za štampu.Povećavajući efikasnost zadataka koji najčešće oduzimaju dosta vremena, obrada podataka tokom pripreme za štampu pomaže dobavljačima štamparskih usluga da drastično povećaju produktivnost.

AccurioPro Connect

AccurioPro Connect

  • Jednostavna primena radnog procesa: Automatizovani radni procesi pripreme za štampu mogu se sačuvati i primeniti u bilo kom trenutku, smanjujući ručno manipulisanje i mogućnost nastanka grešaka i gubitka podataka
  • Praktični uvoz datoteka: Radni procesi definisani kategorijama Collect, Process i Distribute mogu se sačuvati kao datoteka *.wfxp, uvesti i naknadno izmeniti
  • Kartica posla – otvoreno povezivanje: Podrška za ulaz i izlaz datoteka JDF, JSON i CSV daje veliku prednost nad konkurentnim proizvodima
  • Povezivanje putem kartice posla sa sistemom MIS: Izuzetno visok nivo automatizacije može se postići povezivanjem različitih rešenja: Job Ticket Editor dobija informacije o kartici posla od korisnika i čuva ih kao metapodatke, a zatim Job Ticket Generator kasnije kreira ili ažurira JDF datoteke sa ovim metapodacima
  • AccurioPro Connect automatsko podešavanje i linijska završna obrada
  • Jednostavno prosleđivanje zadataka: Čvorište AccurioPro Conductor Connector olakšava prosleđivanje zadataka štampe (JDF+PDF)
  • Dokumenti se šalju u AccurioPro Conductor putem automatizovanog radnog procesa.Sve potrebne informacije za komunikaciju sa uređajima za završnu obradu su obuhvaćene
  • Integracija štamparskih presa za višestruku proizvodnju: KM-1 i druga efikasna oprema za naknadnu obradu van mreže može se integrisati jednostavno i automatski. Čak i uređaji za završnu obradu van mreže mogu se povezati da bi omogućili izuzetno efikasne hibridne radne procese štampanja (iz analognih u digitalne).

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

AccurioPro Connect brošura
AccurioPro_Connect_print-auto_datasheet thumbnail