AccurioPro Flux Premium


Ključni alat za optimizovanje automatizacije radnog procesa.


Uz radni proces štampanja zasnovan na karticama zadataka, AccurioPro Flux Premium klijentima pruža alatku za lako i praktično naručivanje proizvoda za štampanje. Pomoću kompanijskog intraneta korisnici mogu direktno da šalju zadatke štampe iz izvorne aplikacije u štampariju. Operateri mogu da izaberu neku od brojnih pametnih funkcija štampe kako bi upravljali svim dolaznim zadacima.


Radni proces sistema AccurioPro Flux Premium

Opšte informacije

Opšte informacije
 • Centralna lista zadataka
 • Istovremeni rad
 • Kreiranje izveštaja

Šabloni

Šabloni
 • Dodeljivanje zadataka na osnovu pravila
 • Automatsko štampanje

Kartica zadatka

Kartica zadatka
 • Prosleđivanje zadataka štampe preko klijenata

AccurioPro Flux Premium

AccurioPro Flux Premium

Opcije

 • Flux Accounting konektor
  Integriše spoljna knjigovodstvena rešenja u radni proces štampe.
 • Povezuje AccurioPro Flux Premium sa knjigovodstvenim aplikacijama Pcounter (Control System), SafeQ (Ysoft) ili PaperCut.
 • Flux Multi Seat
  Jedna licenca Flux Multi Seat po dodatnom operateru potrebna je kako bi se omogućio istovremeni rad na centralnoj listi zadataka (maks. 10).
 • Flux Preflight Connector
  Integriše spoljne mašine za pripremu dokumenata za rešavanje problema sa PDF datotekama i izbegavanje proizvodnih grešaka.
 • Povezuje se sa pdfToolbox (Callas) i PitStop (Enfocus).

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

AccurioPro Flux Premium brošura