PlanetPress Connect


Poslovanje će postati vidljivo novim grupama klijenata


Rutinski zadaci, ako se obrađuju na staromodni način i distribuiraju ručno, uglavnom traju dugo uz mogućnost nastanka grešaka, zbog čega mogu lako da dovedu do pogrešnih otisaka i skupih grešaka. I to uprkos činjenici da komunikacija sa klijentima u današnje vreme treba da uzima u obzir želje klijenata, smanjujući ručno manipulisanje i eliminišući greške uzrokovane ljudskim faktorom – što sve može da se postigne efikasnom automatizacijom štampe. PlanetPress Connect je savršeni alat za automatizaciju štampe.


Radni proces sistema PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Šabloni

  • Prevlačenje i otpuštanje
  • Pojedinačne konfiguracije podataka
  • Efikasno mapiranje podataka

Automatsko podešavanje i linijska završna obrada

  • Potpuna kontrola funkcija štampanja i manipulisanja papirom
  • Automatizovana distribucija

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PlanetPress Connect brošura