PReS Connect


Skup alata poslovne komunikacije za automatizaciju i višekanalnu distribuciju


Rutinski zadaci oduzimaju dosta vremena kada se ručno obrađuju, povećavaju se šanse pojave grešaka i pogrešnih otisaka, a proces distribucije traje dugo. Osim toga, u današnje vreme, komunikacija sa klijentima treba da odražava njihove želje, da se fokusira na relevantnim informacijama i da obuhvata automatski generisane ciljne poruke – uz visok stepen automatizacije, smanjujući ručno manipulisanje i eliminišući greške uzrokovane ljudskim faktorom. Upravo u toj situaciji na scenu stupa PresS Connect: Sa optimizovanim proizvodom koji obuhvata IPDS, ova aplikacija olakšava proizvodnju otisaka velikog obima, e-poruka i veb-stranica, i to velikom brzinom.


Radni proces aplikacije PReS Connect

PReS Connect

PReS Connect

Šabloni

  • Prevlačenje i otpuštanje
  • Pojedinačne konfiguracije podataka
  • Efikasno mapiranje podataka

Automatsko podešavanje i linijska završna obrada

  • Potpuna kontrola funkcija štampanja i manipulisanja papirom
  • Automatizovana distribucija
  • Izuzetno prilagodljive performanse
  • Objedinjeni model podataka
  • Alat za saradnju
  • Unapređeni korisnički doživljaj

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PReS Connect brošura