Tehnologije za potvrdu identiteta


Efikasne tehnologije za bezbednost dokumenata i štampe


Svaka kompanija ima sopstvene metode obezbeđivanja sigurnog pristupa štampaču, bilo da to podrazumeva upotrebu PIN kodova, ID kartica, korisničkog imena i lozinke ili biometrijsku potvrdu identiteta. Da biste pouzdano kontrolisali pristup, proizvodni uređaji i upravljački programi kompanije Konica Minolta mogu da budu opremljeni određenim tehnologijama potvrde identiteta bilo koje kompanije, tako da samo ovlašćene osobe mogu da uzimaju papirne otiske iz štampača. Zahvaljujući ovome, štampanje postaje bezbedno za sve vrste kompanija i organizacija.


Radni proces alata za potvrdu identiteta

Tehnologije za potvrdu identiteta

Tehnologije za potvrdu identiteta

Bezbedno štampanje

 • Izuzetno praktično i bezbedno štampanje
 • Brza asistencija
 • Trenutna integracija
 • Bezbednost i sigurnost uz štampanje sa verifikacijom
 • Bezbedno šifrovanje i fleksibilno štampanje

Kontrola pristupa uređaju

 • Glatko usvajanje tehnologija interne bezbednosti
 • Detaljni postupak pristupa obezbeđuje kontrolu
 • Pametan softver za snažnu bezbednost
 • Pomoć administratorima putem pametnog koda
 • Izuzetna bezbednost uz vrhunske tehnologije
 • Bezbedan i pouzdan pristup za korporativnu grupu

Prevencija curenja podataka

 • Aktivan doprinos kontroli i suzbijanju curenja podataka
 • Brzo suzbijanje curenja podataka

Bezbednost dokumenata

 • Bezbedan pristup ličnim dokumentima
 • Održava bezbednost poverljivih podataka

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Authentication Technologies brošura