EveryonePrint


Bezbedno štampanje pomoću mobilnih uređaja u privatnom informatičkom oblaku


Omogućavanje bezbednog štampanja pomoću mobilnih uređaja je od sličnog značaja za javne organizacije, naročito u obrazovnom sektoru, kao i za mala i srednja preduzeća. Kao rešenje za štampanje pomoću mobilnih uređaja zasnovano na informatičkom oblaku, nezavisno od platforme, EOP (EveryonePrint) ispunjava korisničke bezbednosne zahteve zahvaljujući kombinaciji konkurentnih konfiguracija za bezbednost štampanja, kontrole pristupa uređaju, sprečavanja curenja podataka i bezbednosti dokumenata.

Aplikacija ispunjava korporacijske bezbednosne nivoe sa sveobuhvatnim šifrovanjem zadataka štampe (od klijenta ka serveru – od servera ka uređaju). Fleksibilno prosleđivanje zadataka, kao i bezbedno upućivanje zadataka na štampu, zagarantovani su uz potvrdu identiteta putem korisničkog imena i lozinke ili koda za otpuštanje, zahvaljujući čemu otisci neće ostati bez nadzora u izlaznim ležištima.


EveryonePrint logotip


Radni proces sistema EveryonePrint

EveryonePrint

EveryonePrint

Bezbedno štampanje

  • Administrator kontroliše pristup korisnika
  • Bezbedno upućivanje na štampanje
  • Štampanje sa praćenjem
  • Scenario štampanja u ulozi gosta

Prevencija curenja podataka

  • Okruženje štampanja u privatnom informatičkom oblaku

Kontrola pristupa uređaju

  • Potvrda identiteta putem ID kartice (opciono)
  • Potvrda identiteta PIN-om
  • Potvrda identiteta korisničkim imenom i lozinkom

Bezbednost dokumenata

  • Sveobuhvatno šifrovanje datoteka

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

EveryonePrint brošura