YSoft SafeQ


Štiti korporativne podatke kontrolom pristupa i praćenjem zadataka


Bezbednost podataka i njihova zaštita spadaju među najveće izazove za kompanije i korporativna okruženja svih delatnosti. Nekontrolisani pristup kompanijskoj opremi, kao i osetljivim i poverljivim podacima, i dalje predstavlja ogroman rizik. YSoft SafeQ Print Management drastično smanjuje ove i druge opasnosti jer svi zadaci štampanja, kopiranja i skeniranja mogu da se prate, a korisnički pristup centralno kontroliše i ograničava. Uz kombinaciju mogućnosti za bezbedno štampanje, kontrolu pristupa uređaju i bezbednost dokumenata, SafeQ efikasno odgovara na bezbednosne zahteve poslovanja zahvaljujući jednostavnoj definiciji jasnih pravila korisničkog pristupa i centralnog praćenja aktivnosti korisnika.


Radni proces sistema YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Bezbedno štampanje

  • Administrator kontroliše pristup korisnika
  • Bezbedno upućivanje na štampanje
  • Štampanje sa praćenjem

Kontrola pristupa uređaju

  • Potvrda identiteta ID karticom
  • Potvrda identiteta PIN-om
  • Potvrda identiteta korisničkim imenom i lozinkom

Bezbednost dokumenata

  • Bezbedan pristup ličnim dokumentima
  • Šifrovanje dokumenata

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

YSoft SafeQ brošura