dokoni PROCESS


Automatizovanje poslovnih procesa na platformi SharePoint


Svaka organizacija ili preduzeće ovih dana zavisi od automatizovanja procesa obrade dokumenata, kao i od dinamičkih promena koje ovi procesi zahtevaju. dokoni PROCESS omogućava poslovnim korisnicima i profesionalcima iz IT delatnosti da brzo i jednostavno koriste sve tipove poslovnih procesa, usmeravaju zadatke i sarađuju na dokumentima.

Kao sveobuhvatni modul za upravljanje korporacijskim sadržajem (Enterprise Content Management – ECM), dokoni PROCESS može da bude zanimljiv korisnicima koji koriste uređaje u prostorijama, kao i onima koji koriste mobilne uređaje. Ova aplikacija koja odgovara na raznovrsne zahteve pruža alat za dizajniranje radnog procesa intuitivnim prevlačenjem i otpuštanjem zasnovanim na vebu; ona olakšava oblikovanje i unapređenje svakog jednostavnog ili kompleksnog poslovnog procesa; povezuje se sa podacima iz različitih sistema (npr. SQL, Exchange Server, Web Services); i integriše se sa uslugama informatičkog oblaka zasnovanim na platformi Microsoft SharePoint.

Određeni moduli pružaju mogućnost proširenja radnih procesa na mobilne i društvene sisteme i sisteme zasnovane na informatičkom oblaku.

 

dokoni PROCESS logotip

 


Radni proces sistema dokoni PROCESS

dokoni PROCESS

dokoni PROCESS

Upravljanje sadržajem

  • Automatizovani poslovni procesi
  • Kreiranje „korisnički definisanih radnji“
  • Direktno povezivanje
  • Potpuna primena platforme SharePoint
  • Obrasci radnih procesa zasnovani na vebu
  • Transformacija radnog procesa
  • Povezivanje u informatičkom oblaku
  • Aplikacije za mobilne uređaje

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

dokoni PROCESS brošura