dokoni SYNC & SHARE


Sarađujte bilo gde, bilo kada i sa bilo kog uređaja


Današnji poslovni svet prolazi kroz sve brže promene, dok nove tehnologije i globalna integracija nameću preduzećima neprestane inovacije. Angažovanje i odgovaranje na ove promene od ključnog je značaja za uspeh svakog poslovanja. Kompanije će moći da obezbede kontinuiranu konkurentnu prednost samo ako pronađu način da fleksibilno reaguju na nove izazove i ako su spremne da usvoje nove trendove bez oklevanja.


Deljenje datoteka sa internim i spoljnim saradnicima igra važnu ulogu u svakodnevnim poslovnim rutinama. dokoni SYNC & SHARE pruža projektnim timovima fleksibilnost koja im je poznata iz korisničkih rešenja u informatičkom oblaku u kombinaciji sa bezbednošću koja je ključna u poslovanju. Zaposleni mogu jednostavno da kreiraju sopstvena radna okruženja i upravljaju njima kako bi na projektima radili brže i efikasnije nego ikad – jer uz dokoni SYNC & SHARE mogu da rade bilo gde, bilo kada i sa bilo kojim uređajem. 


dokoni SYNC & SHARE obezbeđuje fleksibilno upravljanje pristupom i deljenje podataka i informacija sa internim i spoljnim akcionarima i saradnicima. Korporativne datoteke i dokumenti su zaštićeni u skladu sa smernicama koje određuje kompanija. Aplikacija čuva prethodne verzije dokumenata i pouzdano prati ko je šta radio u kom dokumentu. Mogućnost dodavanja komentara u datoteke i dokumente i automatskog slanja obaveštenja saradnicima unapređuje efikasnost zajedničkog rada na dokumentima.


Uz dokoni SYNC & SHARE, svako poslovanje će unaprediti svoju efikasnost, moći će brže da odgovori na promene i poboljšaće ukupnu brzinu poslovanja. Korisnici sistema dokoni SYNC & SHARE dobijaju potpunu fleksibilnost po pitanju vremena, lokacije i uređaja, što ovu aplikaciju čini naročito interesantnom kompanijama koje rade sa više lokacija.dokoni SYNC & SHARE logotip


Radni proces sistema dokoni SYNC & SHARE

dokoni SYNC & SHARE

dokoni SYNC & SHARE

Distribucija dokumenata

 • Deljenje datoteka sa internim i spoljnim saradnicima 
 • Pristup sa svih uređaja
 • Integracija sa više skladišta za podatke
 • Objedinjeno povezivanje sa više instalacija na različitim lokacijama 
 • Funkcionalnost otpuštanja datoteka

Upravljanje sadržajem

 • Sinhronizacija održava sve podatke sinhronizovanim sa svim korisnicima i uređajima
 • Omiljene datoteke omogućavaju brzi pristup najčešće korišćenim datotekama
 • Komentari o sadržaju zasnovanom na datotekama
 • Označavanje dokumenata radi brže pretrage 
 • Mogućnost radnog procesa
 • Upravljanje korisnicima 

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

dokoni SYNC & SHARE brošura