Pcounter


Knjigovodstveni softver zasnovan na serveru sa upravljanjem kvotama i raznovrsnim funkcijama za oporavak troška.


IT administratori, koji upravljaju obimima štampe i omogućavaju bezbednost štampanja, cene ovaj sveobuhvatni softver za praćenje i knjigovodstvo štampanja. Pcounter integriše mogućnosti za knjigovodstvo, raspodelu količine posla i upravljanje redom za čekanje u jedan interfejs za više platformi koji radi sa operativnim sistemima Microsoft Windows i Novell NetWare. Omogućava preduzećima da kontrolišu upotrebu mrežnih štampača i dodeljuju troškove projektima, odeljenjima, korisnicima i korisničkim ili studentskim nalozima.


Radni proces sistema Pcounter

Pcounter

Pcounter

Smernice i pravila štampanja

 • Kontrola štampanja u boji
 • Kontrola štampanja zasnovana na aplikaciji
 • Otkazivanje štampača
 • Smernice za ekološki prihvatljivo štampanje
 • Automatska obaveštenja za korisnika
 • Prilagođeno kreiranje pravila

Upravljanje redom za čekanje za štampanje

 • Centralno upravljanje redovima za čekanje za štampanje i postavkama
 • Fleksibilna svojstva reda za čekanje
 • Bezbedno upućivanje na štampanje
 • Štampanje bilo gde
 • Upravljanje skladištem
 • Pregled štampanja
 • Raspodela količine posla

Dodatni moduli

 • Pcounter Embedded
  Pristup ličnom redu za čekanje za štampu putem ekrana osetljivog na dodir uređaja bizhub; uvodi funkcionalnosti kao što je potvrda identiteta korisnika, štampanje sa verifikacijom i knjigovodstvo na ekran uređaja.
 • Pcounter WebPay
  Omogućava korisnicima da dopune svoje naloge putem interneta bez kontakta sa osobljem; važna funkcija za akademske institucije.
 • Pcounter Workstation Manager
  Omogućava knjigovodstvo zadataka štampe poslate putem direktne štampe nadzorom aktivnosti štampanja na uređajima koji nisu povezani na Pcounter.
 • Pcounter Custom Data Kit
  Omogućava integraciju sistema Pcounter sa postojećim informacionim sistemima i poslovnim procesima koristeći Pcounter API.
 • Pcounter Web Report
  Jednostavan pristup putem veb-interfejsa naprednim pregledima, izveštajima i grafikonima; olakšava statistiku i analizu sa bilo koje radne stanicu u mreži.
 • Pcounter Web Cashier
  Omogućava osoblju bez administratorskih prava da upravlja korisničkim nalozima sistema Pcounter sa bilo koje radne stanice, npr. uplatu ili isplatu novca, kreiranje korisničkih naloga, štampanje računa itd.
 • Pcounter Custom Data Kit Connect
  Omogućava klijentu da zameni stanje korisničkog naloga sistema Pcounter spoljnom bazom podataka ili rešenjem za mikro-plaćanje, koje zatim koristi Pcounter.
 • Pcounter Print Release App
  Omogućava korisnicima iOS uređaja da štampaju dokumente sa Pcounter servera na povezanom višefunkcionalnom štampaču po njihovom izboru bez biranje reda za čekanje za štampu unapred.

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Pcounter brošura