PageScope Authentication Manager


PageScope Authentication Manager za centralno upravljanje bazom podataka korisnika i korisničkim pravima.


Kao jedan od modula paketa PageScope Enterprise Suite, Authentication Manager obezbeđuje centralno podešavanje režima potvrde identiteta i upravljanje korisničkim pravima na svim višefunkcionalnim uređajima. Authentication Manager, kojim upravlja IT administrator, olakšava kontrolisanje opsega pristupa uređajima i uspostavlja odgovarajuće mehanizme potvrde identiteta. Unapređuje administratorsku efikasnost, štedi radnu snagu i vreme i povećava transparentnost korporativne infrastrukture štampanja.


Radni proces sistema PageScope Authentication Manager

PageScope Authentication Manager

PageScope Authentication Manager

Centralno upravljanje korisnicima i ulogama

  • Centralna baza podataka
  • Sinhronizacija sa postojećim korisničkim direktorijumima
  • Šabloni dozvola i korisničkih uloga
  • Visok stepen definisanosti postupka
  • Centralizovano upravljanje tipovima potvrde identiteta
  • Opciona podrška za biometrijsku potvrdu identiteta

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PageScope Authentication Manager brošura