PageScope MyPanel Manager


PageScope MyPanel Manager za pojedinačno kreiranje centralnih korisničkih profila, personalizovanih adresara i odredišta za skenirane dokumente.


Uz današnje nikada pametnije uređaje, potražnja za ličnim korisničkim interfejsima je u neprekidnom porastu. PageScope My Panel Manager – jedan od modula sveobuhvatnog paketa PageScope Enterprise Suite – omogućava jednostavnu personalizaciju korisničkih interfejsa na proizvodnim uređajima, kao i pojedinačno i centralno upravljanje svim postavkama.


Radni proces sistema PageScope MyPanel Manager

PageScope MyPanel Manager

PageScope MyPanel Manager

Personalizacija table

  • Raznovrsne mogućnosti prilagođavanja
  • Scan-to-Me
  • Scan-to-Home
  • Personalizovani adresar
  • Daljinsko prilagođavanje

Centralno upravljanje korisnicima i pravima

  • Centralno skladište i upravljanje
  • Administratorska kontrola
  • Konekcija sa Aktivnim Direktorijumom (AD)
  • Podrazumevana tabla

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PageScope MyPanel Manager brošura