Pcounter


Knjigovodstveni softver zasnovan na serveru sa upravljanjem kvotama i raznovrsnim funkcijama za oporavak troška.


Kao sofisticirano rešenje za upravljanje štampačem i knjigovodstvom zasnovano na serveru, Pcounter pomaže preduzećima i obrazovnim organizacijama da precizno nadgledaju upotrebu svih mrežnih štampača i da dodeljuju troškove štampanja, kopiranja, skeniranja i faksa projektima, odeljenjima, korisnicima i klijentskim nalozima. Različiti opcioni moduli za Pcounter pružaju fleksibilne mogućnosti prilagođavanja.


Radni proces sistema Pcounter

Pcounter

Pcounter

Centralno upravljanje korisnicima i ulogama

 • Centralna baza podataka
 • Integracija sa korisničkim direktorijumima
 • Šabloni dozvola
 • Centralizovano upravljanje potvrdom identiteta

Upravljanje budžetom i kvotama

 • Jednostavno dodeljivanje kvota
 • Periodično resetovanje kvota
 • Terminal za dodavanje gotovine (opciono)
 • Pcounter Web Cashier (opciono)
 • Pcounter Web Pay (opciono)

Dodeljivanje troškova i povraćaj sredstava

 • Osnovno knjigovodstvo i nadzor štampanja
 • Napredno knjigovodstvo za štampanje, kopiranje, skeniranje i faks
 • Automatsko praćenje
 • Upravljanje tabelama za određivanje cena
 • Pcounter Workstation Manager

Detaljni izveštaj o proizvodu i troškovima

 • Kreiranje izveštaja
 • Izvoz podataka izveštaja
 • Pcounter Web Report (opciono)

Dodatni moduli

 • Pcounter Embedded
  Pristup ličnom redu za čekanje za štampu putem ekrana osetljivog na dodir uređaja bizhub; uvodi funkcionalnosti kao što je potvrda identiteta korisnika, štampanje sa verifikacijom i knjigovodstvo na ekran uređaja.
 • Pcounter WebPay
  Omogućava korisnicima da dopune svoje naloge putem interneta bez kontakta sa osobljem; važna funkcija za akademske institucije.
 • Pcounter Workstation Manager
  Omogućava knjigovodstvo zadataka štampe poslate putem direktne štampe nadzorom aktivnosti štampanja na uređajima koji nisu povezani na Pcounter.
 • Pcounter Custom Data Kit
  Omogućava integraciju sistema Pcounter sa postojećim informacionim sistemima i poslovnim procesima koristeći Pcounter API.
 • Pcounter Web Report
  Jednostavan pristup putem veb-interfejsa naprednim pregledima, izveštajima i grafikonima; olakšava statistiku i analizu sa bilo koje radne stanicu u mreži.
 • Pcounter Web Cashier
  Omogućava osoblju bez administratorskih prava da upravlja korisničkim nalozima sistema Pcounter sa bilo koje radne stanice, npr. uplatu ili isplatu novca, kreiranje korisničkih naloga, štampanje računa itd.
 • Pcounter Custom Data Kit Connect
  Omogućava klijentu da zameni stanje korisničkog naloga sistema Pcounter spoljnom bazom podataka ili rešenjem za mikro-plaćanje, koje zatim koristi Pcounter.
 • Pcounter Print Release App
  Omogućava korisnicima iOS uređaja da štampaju dokumente sa Pcounter servera na povezanom višefunkcionalnom štampaču po njihovom izboru bez biranje reda za čekanje za štampu unapred.

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Pcounter brošura