Colour Coverage Analyser


Unapređivanje transparentnosti troškova štampanja u boji


Informacije o potrošnji tonera ili mastila za dokument koji će se štampati od ključnog su značaja za razumevanje stvarnih troškova štampe. Konica Minolta Colour Coverage Analyser procenjuje količinu tonera ili mastila potrebnog za zadatak štampanja i prikazuje potrošnju za različite štampače i tehnologije štampanja. Omogućava i međusobno poređenje dva štampača ili dve tehnologije štampanja.


Radni proces sistema Colour Coverage Analyser

Colour Coverage Analyser

Colour Coverage Analyser

Upravljanje budžetom i kvotama

  • Izračunavanje potrošnje
  • Izračunavanje cene klika
  • Poređenje cene klika

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Colour Coverage Analyser brošura