YSoft SafeQ


Kontroliše štampanje i troškove štampe


Korporativna okruženja najčešće zahtevaju precizan pregled operacija i troškova štampe kako bi bili usklađeni sa budžetom i smanjili troškove štampe. Takođe, većina obrazovnih i javnih organizacija, kao i kompanija sa poslovanjem zasnovanim na projektima, želi da naplati troškove štampanja pojedinačnim korisnicima. YSoft SafeQ Print Management je savršeni odgovor za sve ove potrebe, koji omogućava neophodnu naprednu transparentnost. Kao isplativi alat za sveobuhvatno upravljanje korisnicima i troškovima, SafeQ obezbeđuje centralno upravljanje korisnicima i ulogama, olakšava dodeljivanje troškova i naplatu, sadrži mogućnosti upravljanja budžetom i kvotama i podržava kreiranje detaljnih izveštaja o proizvodu i troškovima.


Radni proces sistema YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

YSoft SafeQ

Centralno upravljanje korisnicima i ulogama

 • Centralizovano upravljanje korisnicima
 • Šabloni dozvola
 • Centralizovano upravljanje potvrdom identiteta

Dodeljivanje troškova i povraćaj sredstava

 • Knjigovodstvo i nadzor štampanja
 • Automatsko praćenje
 • Praćenje uređaja nezavisnih proizvođača
 • Izračunavanje pojedinačne cene
 • Fleksibilno dodeljivanje troškova
 • Nadzor lokalnih štampača

Upravljanje budžetom i kvotama

 • Jednostavno dodeljivanje budžeta
 • Periodično resetovanje budžeta
  • Uplata gotovine na šalteru
  • Samouslužno dopunjavanje
  • Uplata kreditnom karticom

Detaljni izveštaj o proizvodu i troškovima

 • Veb izveštaji
 • Izveštaji o upravljanju
 • Izvoz rezultata izveštaja
 • Automatizovano izveštavanje

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

YSoft SafeQ brošura