PlanetPress Connect


Poslovanje će postati vidljivo novim grupama klijenata


PlanetPress Connect je savršeni Variable Data Publishing alat za svako korporativno odeljenje čiji je zadatak kreiranje i distribucija poslovne komunikacije i dokumenata. Olakšavajući proizvodnju personalizovane direktne pošte, faktura, kampanja putem e-pošte, informacija sa mobilnih uređaja i šablonskih brošura, sigurno će privući pažnju čitalaca i preneti željenu poruku. Zbog toga ova aplikacija savršeno dogovara srednjim preduzećima koja žele da počnu da kreiraju proizvode u digitalnom obliku, ali ne mogu da priušte uvođenje skupih promena u postojeće sisteme, kao ni ulaganje u prilagođeni softver.


Radni proces sistema PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Direktni marketing

  • Povećana produktivnost i profitabilnost
  • Raznovrsna podrška za unos podataka i dokumenata
  • Uvoz iz bilo koje Windows aplikacije
  • Pametna interpretacija sadržaja

TransPromo

  • Obogaćivanje dokumenata promotivnim sadržajem
  • Automatizovana distribucija

Integracija u radne procese štampanja 

  • Potpuna kontrola funkcija štampanja i manipulisanja papirom

Višekanalna komunikacija

  • Proširuje interakciju sa klijentom kombinovanjem kanala indirektne i direktne komunikacije
  • Integracija štampane komunikacije, onlajn komunikacije, direktne komunikacije i komunikacije pomoću mobilnih uređaja

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PlanetPress Connect brošura