PlanetPress SUITE


Dodavanje vrednosti poslovnim dokumentima


Kompanije za pružanje marketinških usluga, odeljenja za štampanje i kopiranje, komercijalne štamparije, čak i interna odeljenje za štampanje i centralna reprografska odeljenja (Central Reprographic Department – CRD) moraju da održavaju i proširuju bazu klijenata. Najbolji način da ovo postignu jeste da dodaju vrednost poslovnim dokumentima i distribuiraju ih u formatu koji je u skladu sa željama primaoca. Kao profesionalno VDP softversko rešenje, PlanetPress Suite je savršeni alat za ovu namenu.


Radni proces PlanetPress SUITE

PlanetPress SUITE

PlanetPress SUITE

Direktni marketing

  • Povećana produktivnost i profitabilnost
  • Raznovrsna podrška za unos podataka i dokumenata
  • Uvoz iz bilo koje Windows aplikacije
  • Pametna interpretacija sadržaja

TransPromo

  • Obogaćivanje dokumenata promotivnim sadržajem
  • Automatizovana distribucija

Integracija u radne procese štampanja 

  • Potpuna kontrola funkcija štampanja i manipulisanja papirom

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PlanetPress Suite brošura