PReS Connect


Automatizovana poslovna komunikacija sa mogućnostima višekanalne distribucije


U današnje vreme, informacije su lako dostupne u realnom vremenu i na svakom uređaju. Većina nas očekuje trenutni pristup svim informacijama koje su nam potrebne, bez brige o tome na koji način bi to moglo da se postigne. Međutim, mnoga poslovanja i dalje koriste sisteme i procese koji potiču iz vremena kada trenutna komunikacija putem pametnih telefona, tableta, e-pošte i interneta nije bila u tolikoj meri zastupljena kao danas.

Međutim, da bi bile uspešne i ostale konkurentne, kompanije moraju odmah da se prilagode – jer je veb-tehnologija u međuvremenu postala nezamenljiva za stupanje u kontakt sa klijentima i zaposlenima tačno tamo gde su, u digitalnom svetu. Preduzeća koja to ne urade, rizikuju da izgube interesovanje i pažnju svojih klijenata – i konačno, rizikuju da u potpunosti izgube svoje poslovanje. Upravo u toj situaciji na scenu stupa PresS Connect: Sa optimizovanim proizvodom koji obuhvata AFP, ova aplikacija olakšava proizvodnju velikih obima štampe, e-poruka i veb-stranica, i to velikom brzinom.


Radni proces aplikacije PReS Connect

PReS Connect

PReS Connect

Direktni marketing

 • Povećana produktivnost i profitabilnost
 • Raznovrsna podrška za unos podataka i dokumenata
 • Uvoz iz bilo koje Windows aplikacije
 • Pametna interpretacija sadržaja

TransPromo

 • Obogaćivanje dokumenata promotivnim sadržajem
 • Automatizovana distribucija

Integracija u radne procese štampanja 

 • Potpuna kontrola funkcija štampanja i manipulisanja papirom

Višekanalna komunikacija

 • Alat za saradnju
 • Objedinjeni model podataka
 • Minimalna potreba za prilagođavanjem
 • Pravo višekanalno rešenje
 • Ispunjavanje potreba klijenata
 • Najsavremenija tehnologija komunikacije

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

PReS Connect brošura