PrintShop Mail Connect


Direktna komunikacija za štampu i e-poštu


Snažna aplikacija Variable Data Publishing je skrojena za dobavljače štamparskih usluga i CRD okruženja, koji žele da pružaju usluge direktne promotivne komunikacije i istovremeno teže da uvedu raznovrsnost u poslovanje usvajanjem različitih mogućnosti direktnog marketinga.

PrintShop Mail Connect obezbeđuje prednosti alata za personalizovanu komunikaciju, koji u jednom koraku istovremeno omogućava direktnu komunikaciju putem štampanja i e-pošte u rasponu od jednostavnih do kompleksnih VDP dokumenata. Za razliku od sličnih alata na tržištu, kod kojih se mogućnosti slanja e-pošte dodaju tek kasnije, PrintShop Mail Connect je od osnove dizajniran koristeći najnovije veb-tehnologije.

Jednostavan i intuitivan za upotrebu, PrintShop Mail Connect doprinosi unapređenju poslovnih procesa, povećava produktivnost i profitabilnost i omogućava interesantne nove mogućnosti za ostvarivanje profita.


Radni proces sistema PrintShop Mail Connect

PrintShop Mail Connect

PrintShop Mail Connect

Direktni marketing

  • Jednostavna implementacija digitalne isporuke
  • Paralelna komunikacija putem štampanja i e-pošte

Integracija u radne procese štampanja

  • Podrška za postavke specifične za uređaj

Višekanalna komunikacija

  • Objedinjeni model podataka
  • Jednostavno korišćenje
  • Pravo višekanalno rešenje
  • Komunikacija sa klijentima 1-na-1
  • Primena novih trendova komunikacije

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Printshop Mail Connect brošura