Printshop Mail Suite


PrintShop Mail Suite je snažno VDP rešenje.


Upotreba personalizacije za direktnu poštu, pozivnice, ulaznice, razglednice, kalendare, vizit karte, šablonske brošure i prilagođenu komunikaciju pomaže preduzećima da povećaju odziv i pridobiju nove klijente.

Komercijalne štamparije, kao i dobavljači štamparskih i servisnih usluga koji žele da naprave dokumente za direktnu komunikaciju profesionalnog izgleda ne smeju da zaobiđu PrintShop Mail Suite. Ovo snažno VDP rešenje izuzetno olakšava štampanje svakog šablonskog ili personalizovanog marketinškog sredstva.


Radni proces sistema Printshop Mail Suite

Printshop Mail Suite

Printshop Mail Suite

Direktni marketing

  • Personalizovano štampanje uz jasan i jednostavan postupak
  • Štampanje bar-kodova
  • Klijentov dizajn

Integracija u radne procese štampanja

  • Karakteristike dizajna
  • Podrška za postavke specifične za uređaj
  • Brzi postupak štampanja

Preuzmite brošuru o proizvodu kako biste dobili sve informacije.

Printshop Mail Suite brošura