Usluge upravljanja štampanjem

Usredsredite se na poslovanje, a nama prepustite upravljanje infrastrukturom za štampanje

Otkrijte mogućnosti uz optimizovane usluge štampanja


Infrastruktura za štampanje trebalo bi da odgovara specifičnim potrebama vaše kompanije, kao i da besprekorno podržava procese i radne procese. Naravno, najvažnije je da pouzdano radi.

Mnoga moderna okruženja za štampanje predstavljaju mrežu uređaja za štampanje, obradu slika i faks koji nisu podešeni niti se njima upravlja na način koji im omogućava da održe korak sa današnjim dinamičnim poslovnim svetom. Takve nasumične strukture predstavljaju prepreku za efikasnost vaše organizacije kao celine.


Trošenje prekomerne količine vremena na administraciju ili rešavanje hardverskih problema često može da odvrati zaposlene od usredsređivanja na glavne dužnosti i da se pokaže kao uzaludno trošenje vremena i novca. Optimizovane usluge štampanja za cilj imaju da pomognu vašoj kompaniji da poveća efikasnost svih procesa u vezi sa štampanjem i skeniranjem.


Kreiramo individualno rešenje u skladu sa vašim potrebama, čime se garantuje maksimalna bezbednost podataka, finansijska isplativost i ekološka prihvatljivost. Garantovanjem smanjivanja troškova i procesa bez problema, razvijamo strategije za poboljšavanje na osnovu istorijskih podataka i vaših budućih ciljeva. Upravljanje štampanjem predstavlja važan deo optimizovanih usluga štampanja. To pokriva celu vašu infrastrukturu za štampanje i skeniranje, uključujući rutinske zadatke, kao što je automatska isporuka potrošnog materijala. Takođe težimo tome da neprestano održavamo optimizovanje – pa vi i vaši zaposleni možete potpuno da se usredsredite na osnovne zadatke.

Optimizovane usluge štampanja

Optimizovane usluge štampanja

Optimizovane usluge štampanja

Optimizovane usluge štampanja kompanije Konica Minolta kombinuju konsultacije, hardver, implementiranje softvera i upravljanje radnim procesom radi smanjivanja troškova za dokumente. Uz naše usluge upravljanja koje pokrivaju vašu infrastrukturu za štampu, naša strategija preventivnog i prediktivnog održavanja garantuje da uređaji koje koristite uvek pouzdano rade i maksimalno skraćuje vreme neoperativnosti. Sve to daje maksimalnu produktivnost i efikasnost, uz minimalni trud – pa vi i vaš tim možete da se usredsredite na posao, umesto na administrativna pitanja.

Hardver
hardware icon
Konica Minolta hardver za štampanje

Želite vrhunske performanse digitalne proizvodne štampe? Upravo ste ih pronašli. Hardver za proizvodno štampanje i kancelarijski hardver kompanije Konica Minolta predstavljaju reference u industriji, uz uređaje koji pružaju revolucionarni kvalitet slika u boji, izuzetno brzo crno-belo štampanje, opcije linijske završne obrade profesionalnog kvaliteta koje odgovaraju složenim specifikacijama vaših zadataka i još toga. Bez obzira na širinu oblasti specijalizacije vaše kompanije, naš hardver za štampanje omogućava vam da izgradite infrastrukturu za štampu, upravljate digitalnim sadržajem, instalirate vrhunske merne instrumente i da istražujete druga rešenja dizajnirana kako biste iz korena promenili radni proces.

Softver
software icon
Konica Minolta softverski proizvodi

Istražite bezbrojne načine na koje softverski proizvodi kompanije Konica Minolta mogu da unaprede vaše operacije. Konica Minolta rešava probleme vaše kompanije, prilagođava se različitim stilovima rada i nudi softverska rešenja koja odgovaraju na potrebe vaše branše. Stalnim davanjem prioriteta vašim potrebama, Konica Minolta odgovara na softverske zahteve čak i najzahtevnijih globalnih organizacija. Korišćenje ovog sistema omogućava vam da kontrolišete troškove za svaki odštampani i kopirani otisak, da kreirate napredne bezbednosne mere kako biste bili sigurni da osetljivi dokumenti neće doći do neovlašćenih osoba i još toga.

Usluge
service icon
Uvek vama na usluzi

Naše iskusno i obrazovano specijalizovano osoblje odgovoriće na sva vaša pitanja i pokazati vam kako da koristite proizvod. Naše usluge rade vama u koristi, u okviru sistema podrške osmišljenog tako da garantuje da ćete vi i vaša kompanija moći u potpunosti da iskoristite rešenja. Nudimo asortiman različitih usluga, uključujući optimizovane usluge štampe u kombinaciji sa konsultacijama; implementaciju hardvera i softvera; upravljanje radnim procesom radi smanjivanja potrošnje na dokumente; i pametne bezbednosne usluge za zaštitu vašeg poslovanja.

Optimizovane usluge štampanja kompanije Konica Minolta sastoje se od sledećih delova

   

   

Ikona funkcije upotrebljivosti

OPS Consult

Konsultantske usluge za analiziranje i procenu trenutnog statusa ili načina rada klijenta radi kreiranja rešenja prilagođenog vašim potrebama.

Customization feature icon

OPS Implement
Implementacija, integracija, upravljanje promenama, upravljanje projektima i obuka, u skladu sa vašim zahtevima

Ikona funkcije produktivnosti

OPS Manage
Prilagodljivi portfolio usluga za pokretanje i upravljanje kompletnim sistemom za štampanje

Preuzmite našu Brošuru

Nabavite prilagođena rešenja i pojednostavite svoj svakodnevni rad

Preuzmite sada