Ofsetno povezivanje

Harmonizovanje digitalne i ofsetne prese

Maksimalno iskoristite načine za korišćenje digitalne i ofsetne opreme – pomoću jednog interfejsa.


Korišćenje investicije na najbolji način, donošenje odluke da li je efikasnija tradicionalna ofsetna štampa ili digitalna štampa i prelazak na digitalnu tehnologiju što je lakše moguće, samo su neki od izazova sa kojima morate da se suočite u današnjem promenljivom svetu proizvodne štampe. Kako da postignete sve to?

Konica Minolta pruža hibridno povezivanje na radnom mestu u kombinaciji sa vrhunskom proizvodnom fleksibilnošću, za maksimalni opseg načina korišćenja digitalne i ofsetne opreme – sve to pomoću jednog interfejsa. Tokom godina, radni procesi za komercijalne ofsetne štampače razvijani su ekskluzivno za ofsetno štampanje. Međutim, kada su digitalni uređaji za štampanje počeli da se koriste u proizvodnji, ofsetne štamparije su utvrdile da se zahtevi za radni proces razlikuju, pa su ih razdvojile.


Sa promenom zahteva i potreba klijenata, počela je da se raste potreba za štampanjem istih zadataka u ofsetnoj i digitalnoj tehnologiji. Međutim, to nije bilo sve: štamparijama je bilo potrebno rešenje koje će smanjiti troškove, greške i potrebu za ponovnim štampanjem, kao i da, što je najvažnije, osmisle strategiju koja može da odgovori na promenljive zahteve tržišta. Tada je nastao hibridni radni proces.


Ali kako možete da povežete ta dva sveta, litografski i digitalni?

Prva stvar koju treba imati na umu je da iako su radni procesi digitalne i ofsetne štampe različiti, mogu da se prilagode tako da budu usklađeni. Moderni hibridni radni procesi pružaju vam najbolje od oba sveta – nadohvat ruke.


Hibridni radni proces

Hibridni radni proces je jedinstveni sistem za upravljanje radnim procesom koji podržava ofsetno i digitalno štampanje. Omogućava vam da obrađujete, štampate i pratite zadatke pomoću zajedničkog interfejsa. Hibridni radni proces može da usmerava zadatke na ofsetnu ili digitalnu opremu za štampanje, na osnovu različitih faktora, uključujući trajanje, vreme obrta, veličinu stranice, supstrat i završnu obradu. Omogućava štampariji da održi integritet, kvalitet štampe, postojanost boja i kraće trajanje proizvodnje, kao i da smanji broj grešaka uz pomoć automatizacije.


Kako mogu da ostvarim veću fleksibilnost sa proizvodnom štampom?

Implementiranje hibridnih radnih procesa daje izvanredne rezultate sa širokim opsegom scenarija proizvodnje. Najuočljiviji od njih će biti oni koji uključuju promenjene zahteve zadatka, poput trajanja, mešanja statičnih i promenljivih komponenti i slanje onlajn. Proizvodni proces vam omogućava da ostvarite veću fleksibilnost, bolje praćenje zadataka i poboljšanu automatizaciju. Međutim, ako želite da ostvarite vrhunsku fleksibilnost, ključ je u implementiranju bogatijih opcija integracije radnog procesa, kao i u usvajanju otvorenih standarda poput Job Definition Format (JDF).


Evo kako hibridni radni proces može da vam pomogne sa proizvodnom štampom:

Pripremna štampa preko noći korisnicima pruža priliku da pregledaju zadatke pre nego što odobre proizvodnju. Datoteke spremne za štampu omogućavaju ponovno naknadno korišćenje zadataka na digitalnim štampačima i ofsetnim presama.


  • Omogućava vam da koristite isti zadatak i sadržaj kao za prethodni ofsetni zadatak, za veću postojanost u pripremi za štampu i ponavljanje digitalnih zadataka štampe malog obima.
  • Brzo štampanje probnih otisaka za ofsetni zadatak pomoću digitalne prese.
  • Eliminiše potrebu da operateri ručno dodeljuju svaki zadatak različitom redu za čekanje za proizvodnju, čime se štedi vreme i povećava efikasnost.


Kako možete maksimalno da iskoristite postojeća sredstva?

Da biste na pravi način iskoristili postojeća rešenja za ofsetni radni proces, samo dodajte module za digitalnu štampu kako biste kreirali hibridni radni proces. Takođe možete da integrišete informacioni sistem za upravljanje štampanjem (MIS); na taj način ćete u realnom vremenu dobiti statuse svih zadataka. Kompletan asortiman uređaja za proizvodnu štampu kompanije Konica Minolta i širok opseg dostupnih kontrolera mogu da se koriste za maksimalno korišćenje postojećih investicija. Oni mogu veoma jednostavno da se integrišu u postojeće ofsetne radne procese, kao što su Agfa Apogee, Screen Equios i Kodak Prinergy.


Ti sistemi predstavljaju automatizovane radne procese zasnovane na PDF-u koji pružaju potpuno centralizovanu stanicu za pripremu za proizvodnu štampu sa podrškom za JDF. Ovaj napredni nivo automatizacije pomaže vam da ostvarite veću produktivnost, uz manji broj grešaka i kraće vreme obrta. Integrisanje ofsetnih i digitalnih presa omogućava vam da kreirate efikasniji, jednostavniji način za upravljanje proizvodnjom na svim uređajima, kao i isporučivanjem zadataka.

Experience ultimate Production Flexibility

Experience ultimate Production Flexibility

Harmonising a digital and an offset press

  • Reduce costs and improve productivity through automation
  • Increase pre-press efficiency
  • Maximise printing capacity by doing more in less time, with fewer mistakes
  • Maintain job integrity, consistency and quality control, while reducing costs
  • Exceed customers' expectations by improving your turnaround times
Hardver
hardware icon
Konica Minolta Hardware Products

Want the ultimate in digital print production performance? You just found it. Konica Minolta’s Production Printing and Office hardware are industry benchmarks, with devices offering revolutionary colour image quality, ultra-high-speed black-and-white output, pro-quality inline finishing options to meet your complex job specifications, and more. Regardless of the size or area of specialisation of your company, our print hardware lets you build up your printing infrastructure, manage digital content, put in place state-of-the-art measuring instruments, and explore other solutions designed to change your workflow beyond recognition.

Softver
software icon
Konica Minolta Software Products

Explore the countless different ways in which Konica Minolta software products could improve your operations. Konica Minolta solves the problems of your company, matches different working styles, and offers software solutions meeting the needs of your industry. By prioritising your needs at all times, Konica Minolta meets the software requirements of even the most demanding global organisations. Using the system, you can keep a lid on the cost of any printed or copied output, create advanced security measures to ensure sensitive documents don’t fall into unauthorised hands, and more.

Usluge
service icon
Konica Minolta Services

Our experienced, knowledgeable specialist staff will answer any questions you may have, and show you how to operate your product. Our services function for your benefit, within a support system designed to ensure you and your company benefit fully from the solutions. We offer a range of different services, including optimised print services to combine your consulting; hardware and software implementation; workflow management to lower your document spending; and smart security services, to keep your business safe.

Offset and digital – one solution to rule them all

A hybrid workflow allows a single pre-press operator to manage and control different devices from a single station. You use a single workflow process supporting both offset and digital output options, providing greater colour consistency, content reliability and faster production time, and reducing errors with the help of automated workflows. 


Since jobs are being processed by the same RIP, you will maintain output integrity across different devices. The pre-flight engine on offset workflow also eliminates issues, and potential problems with PDF files. Imposition can be managed and automated for both digital and offset, thereby optimising pre-press and make-ready time. For quick proofing or job production, AccurioPress offers automated output of double-page spreads.

   

   

Ikona funkcije kvaliteta

Hybrid Workflow allows operation of different devices from a single station

shaping print to business.

Prokom is the Konica Minolta User Community where you can find market research, information and practical tools, which will help you become better informed, more productive and ultimately more profitable. At Prokom we believe it’s not just about what you make, it’s about what you make possible

Join Prokom

Optimise your printing processes today – with Konica Minolta’s hybrid workflow connectivity!

To find out more, just click on Contact us, and our team of specialists will be happy to guide you through the whole process – from picking the best solution through to implementing the latest technology Konica Minolta has to offer.